beurtelings

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beurtelings (bw) :
achtereenvolgens, afwisselend, om beurten, om en om

als synoniem van een ander trefwoord:

afwisselend (bw) :
alternerend, beurtelings, om beurten, om de beurt, om en om
overhand (bw) :
beurtelings, overhands
achtereenvolgens (bw) :
beurtelings

woordverbanden van ‘beurtelings’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bij afwisseling, beurtelings

Beide uitdrukkingen worden gebezigd om het herhaaldelijk vervangen van een persoon of eene zaak door een ander persoon of eene andere zaak aan te duiden. Geschiedt deze vervanging in eene geregelde volgorde, dan bezigt men beurtelings; in het tegenovergestelde geval is bij afwisseling de juiste uitdrukking. Dag en nacht volgen elkander beurtelings op, maar de wind waait bij afwisseling uit de verschillende windstreken.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0027 c