beurtelings

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beurtelings (bw):
achtereenvolgens, afwisselend, om beurten, om en om

als synoniem van een ander trefwoord:

afwisselend (bw) :
alternerend, beurtelings, om beurten, om de beurt, om en om
overhand (bw) :
beurtelings, overhands
achtereenvolgens (bw) :
beurtelings

woordverbanden van ‘beurtelings’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bij afwisseling, beurtelings

Afwisseling (bij) — beurtelings. Beide uitdrukkingen worden gebezigd om het herhaaldelijk vervangen van een persoon of eene zaak door een ander persoon of eene andere zaak aan te duiden. Geschiedt deze vervanging in eene geregelde volgorde, dan bezigt men beurtelings; in het tegenovergestelde geval is bij afwisseling de juiste uitdrukking. Dag en nacht volgen elkander beurtelings op, maar de wind waait bij afwisseling uit de verschillende windstreken.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c