alternerend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

alternerend (bn) :
afwisselend

als synoniem van een ander trefwoord:

afwisselend (bw) :
alternerend, beurtelings, om beurten, om de beurt, om en om

woordverbanden van ‘alternerend’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c