ressort

als woordenboektrefwoord:

ressort:
o. (-s), rechtsgebied ; werkkring.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ressort (zn) :
ambtsgebied, bestuursgebied, district, gezagsgebied
ressort (zn) :
arbeidsgebied, gebied, kring, vak, werkkring
ressort (zn) :
drijfveer, spankracht, veer
ressort (zn) :
spiraal, spiraalmatras
ressort (zn) :
competentie
ressort (zn) :
springveer

als synoniem van een ander trefwoord:

drijfveer (zn) :
aanleiding, behoefte, beweeggrond, beweegreden, considerans, grond, motief, oorzaak, overweging, prikkel, ratio, reden, ressort, stimulans
vak (zn) :
afdeling, branche, discipline, domein, gebied, gilde, leervak, ressort, specialisme, terrein, wetenschap
veer (zn) :
ressort, schokbreker, spiraal, spiraalveer, springveer, trekveer, vering
gebied (zn) :
gezag, heerschappij, macht, prefectuur, ressort
kring (zn) :
bond, gevolg, gezelschap, ressort, troep

woordverbanden van ‘ressort’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c