district

als woordenboektrefwoord:

district:
o. (-en), onderdeel van een land voor een bep. tak van dienst.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gebied (zn) :
landschap, omvang, land, rijk, omgeving, regio, terrein, domein, staat, streek, zone, district, territorium, gewest, rayon, contreien, areaal, invloedssfeer, landstreek, contrei, gouw, revier
wijk (zn) :
stadsdeel, buurt, district, rayon, kampong, stadsbuurt, gebuurte
ressort (zn) :
district, gezagsgebied, bestuursgebied, ambtsgebied
kring (zn) :
gebied, sector, district, gewest, rayon
arrondissement (zn) :
district, rechtsgebied, ambtsgebied
sector (zn) :
gebied, gedeelte, zone, district

woordverbanden van ‘district’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c