zone

als woordenboektrefwoord:

zone:
v. (-n), aardgordel, luchtstreek ; grens.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zone (zn) :
gebied, sector, streek, strook
zone (zn) :
gordel, luchtstreek
zone (zn) :
aardgordel
zone (zn) :
tijdzone

als synoniem van een ander trefwoord:

gebied (zn) :
areaal, contrei, contreien, district, domein, gewest, gouw, invloedssfeer, land, landschap, landstreek, omgeving, omvang, rayon, regio, revier, rijk, staat, streek, terrein, territorium, zone
terrein (zn) :
akker, bodem, domein, erf, gebied, grond, grondgebied, kavel, lap grond, onderwerp, revier, veld, vlak, zone
streek (zn) :
buurt, contreien, gebied, gewest, gouw, landstreek, omgeving, oord, plaats, regio, uitgestrektheid, zone
veld (zn) :
dreef, gebied, reikwijdte, terrein, zone
sector (zn) :
district, gebied, gedeelte, zone

woordverbanden van ‘zone’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c