veld

als woordenboektrefwoord:

veld:
o. (-en), akker; grote vlakte.
veld:
v. veldartillerie.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

veld (zn):
akker, beemd, bouwland, buiten, grond, land, landbouwgrond, landerijen, lap grond, platteland, vlakte, vrije natuur
veld (zn):
invloedssfeer, krachtenveld, krachtveld, machtssfeer
veld (zn):
dreef, gebied, reikwijdte, terrein, zone
veld (zn):
afdeling, discipline, domein, vlak

als synoniem van een ander trefwoord:

sfeer (zn) :
arbeidsveld, discipline, domein, gezichtskring, kring, gebied, omgeving, onderdeel, specialisme, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
discipline (zn) :
domein, gebied, onderdeel, onderwerp, specialisme, studierichting, tak, terrein, vak, vakgebied, vakrichting, veld, vlak
terrein (zn) :
akker, bodem, domein, erf, gebied, grond, grondgebied, kavel, lap grond, onderwerp, revier, veld, vlak, zone
vlak (zn) :
discipline, domein, gebied, onderdeel, onderwerp, richting, sfeer, specialisme, terrein, vakgebied, veld
onderdeel (zn) :
discipline, domein, gebied, sfeer, specialisme, studierichting, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
gebied (zn) :
discipline, domein, onderdeel, sfeer, specialisme, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
grond (zn) :
aardbodem, aarde, akker, grondbezit, land, terrein, veld, zand, bouwland, erf
domein (zn) :
discipline, onderdeel, onderwerp, specialisme, vak, vakgebied, veld, vlak
afdeling (zn) :
branche, discipline, sectie, tak, veld
land (zn) :
akker, bouwland, grond, veld, weiland
vlakte (zn) :
laagte, uitgebreidheid, veld
landerijen (zn) :
akkers, veld, weiland
dreef (zn) :
laan, veld

woordverbanden van ‘veld’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
akker, kamp, land, veld

Akker — kamp — land — veld. Land heeft de ruimste beteekenis; het noemt dat gedeelte der aarde, hetwelk boven het water uitsteekt; in engeren zin in tegenstelling met de stad, dat deel der aardoppervlakte, dat tot het opleveren van natuurproducten geschikt is of geschikt gemaakt kan worden. Veld is een stuk land dat vlak is, en geen, of althans zeer weinig boomen bevat; het kan nog niet ontgonnen zijn en heidegrond wezen, of een grond, waar reeds op de eene of andere wijze voordeel van getrokken wordt: bijv. grasveld, bleekveld, jachtveld, goudvelden. Akker duidt een afgeperkt stuk bouwland aan. In sommige streken is voor akker meer in gebruik het woord kamp.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
akker, land, veld

AKKER, LAND, VELD

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 149.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
uit het veld geslagen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c