weiland

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

grasland (zn) :
greidgrond, groenland, wei, weidegrond, weiland
wei (zn) :
beemd, grasland, meent, weide, weiland
land (zn) :
akker, bouwland, grond, veld, weiland
dries (zn) :
akker, weide, weiland
landerijen (zn) :
akkers, veld, weiland

woordverbanden van ‘weiland’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

beemd, weide, weiland

Eene mot gras begroeide uitgestrektheid gronds. Beemd is een dichterlijk woord. Weiland wordt het land genoemd, wanneer het voor de veehoederij gebezigd wordt, in onderscheiding van andere soorten van land, als boschland, bergland enz. Een afgeperkt stuk weiland draagt den naam van weide. In den hoogeren stijl heeft beemd soms eene ruimere beteekenis, namelijk die van bebloemde velden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 238:

beemd, weide, weiland

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c