onderdeel

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onderdeel (zn) :
aandeel, aspect, bestanddeel, bouwsteen, component, detail, eenheid, element, factor, fractie, fragment, ingrediënt, onderafdeling, part, portie, segment, stap, stuk, stukje
onderdeel (zn) :
discipline, domein, gebied, sfeer, specialisme, studierichting, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
onderdeel (zn) :
afdeling, constituent, deel, divisie, gedeelte, lid, punt, sectie, tak, vertakking
onderdeel (zn) :
reserveonderdeel

als synoniem van een ander trefwoord:

stuk (zn) :
aandeel, bete, brok, brokstuk, deel, eind, fragment, gedeelte, geleding, hap, homp, klomp, lap, metameer, moot, onderdeel, part, passage, pièce, plak, portie, reep, scherf, segment, snipper, stronk, wegge
punt (zn) :
aangelegenheid, affaire, agendapunt, artikel, deel, gegeven, issue, item, kwestie, materie, minuut, monade, nummer, onderdeel, onderwerp, opzicht, probleem, puntje, stof, thema, topic, zaak
afdeling (zn) :
categorie, divisie, eenheid, geleding, groep, indeling, klasse, onderafdeling, onderdeel, orde, patrouille, rubriek, sectie, soort, vak, verdeling, vertakking
deel (zn) :
aandeel, element, flard, gedeelte, geleding, hap, ingrediënt, metameer, onderdeel, pak, pakket, pars, part, portie, segment, stuk, stukje
sfeer (zn) :
arbeidsveld, discipline, domein, gezichtskring, kring, gebied, omgeving, onderdeel, specialisme, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
discipline (zn) :
domein, gebied, onderdeel, onderwerp, specialisme, studierichting, tak, terrein, vak, vakgebied, vakrichting, veld, vlak
fragment (zn) :
brokstuk, deel, flard, fractie, gedeelte, onderdeel, part, restant, scherf, segment, snipper, stuk, stukje
vlak (zn) :
discipline, domein, gebied, onderdeel, onderwerp, richting, sfeer, specialisme, terrein, vakgebied, veld
gebied (zn) :
discipline, domein, onderdeel, sfeer, specialisme, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
component (zn) :
bestanddeel, constituent, element, factor, grondstof, ingrediënt, onderdeel
gedeelte (zn) :
deel, fragment, onderdeel, pars, part, portie, sectie, stuk, geleding, segment
domein (zn) :
discipline, onderdeel, onderwerp, specialisme, vak, vakgebied, veld, vlak
element (zn) :
aspect, bouwsteen, component, deel, factor, ingrediënt, kracht, onderdeel
segment (zn) :
deel, element, fragment, gedeelte, geleding, onderdeel, part, stuk, stukje
factor (zn) :
element, ingrediënt, onderdeel, bestanddeel, component, constituent
detail (zn) :
bijzonderheid, finesse, kleinigheid, onbenulligheid, onderdeel
categorie (zn) :
afdeling, genre, groep, klas, klasse, onderdeel, rubriek, soort
sectie (zn) :
afdeling, gedeelte, groep, onderdeel, ploeg, vakgroep
terrein (zn) :
discipline, onderdeel, specialisme, vak, vakgebied
aandeel (zn) :
deel, gedeelte, geleding, onderdeel, part, portie
facet (zn) :
aspect, dimensie, onderdeel, oogpunt, opzicht
eenheid (zn) :
afdeling, divisie, module, onderdeel, sectie
fractie (zn) :
deeltje, fragment, onderdeel, stukje
vertakking (zn) :
aftakking, onderdeel, tak, zijtak
lid (zn) :
gedeelte, geleding, onderdeel
partij (zn) :
deel, onderdeel, rol, stem
stap (zn) :
fase, onderdeel, stadium
aspect (zn) :
ingrediënt, onderdeel
geleding (zn) :
deel, lid, onderdeel
tak (zn) :
gebied, onderdeel
post (zn) :
onderdeel, punt
luik (zn) :
onderdeel

woordverbanden van ‘onderdeel’ grafisch weergegeven

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 10:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onderdeel
compleet, geheel, heel, totaal, volledig, voluit

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c

[foutje]