onderdeel

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onderdeel (zn) :
bouwsteen, stuk, detail, portie, ingrediënt, stap, eenheid, aandeel, aspect, element, fractie, factor, stukje, fragment, component, segment, part, bestanddeel, onderafdeling
onderdeel (zn) :
gebied, terrein, sfeer, domein, vakgebied, specialisme, vlak, discipline, vak, veld, studierichting
onderdeel (zn) :
sectie, punt, afdeling, gedeelte, tak, deel, lid, divisie, vertakking, constituent
onderdeel (zn) :
reserveonderdeel

als synoniem van een ander trefwoord:

stuk (zn) :
plak, reep, brok, portie, gedeelte, aandeel, hap, deel, passage, klomp, eind, onderdeel, fragment, scherf, brokstuk, lap, segment, stronk, part, moot, geleding, snipper, homp, bete, pièce, metameer, wegge
punt (zn) :
puntje, nummer, minuut, affaire, probleem, zaak, agendapunt, deel, onderwerp, artikel, stof, gegeven, onderdeel, thema, aangelegenheid, kwestie, materie, item, opzicht, issue, topic, monade
afdeling (zn) :
groep, sectie, verdeling, soort, rubriek, categorie, indeling, eenheid, klasse, onderdeel, vak, orde, patrouille, divisie, vertakking, geleding, onderafdeling
deel (zn) :
stuk, portie, ingrediënt, gedeelte, pak, pakket, aandeel, hap, element, onderdeel, stukje, segment, part, flard, geleding, metameer, pars
sfeer (zn) :
gebied, omgeving, kring, terrein, domein, vakgebied, specialisme, vlak, discipline, onderdeel, vak, veld, gezichtskring, arbeidsveld
discipline (zn) :
gebied, terrein, domein, vakgebied, tak, onderwerp, specialisme, vlak, onderdeel, vak, veld, vakrichting, studierichting
fragment (zn) :
stuk, gedeelte, deel, fractie, onderdeel, stukje, scherf, brokstuk, restant, segment, part, flard, snipper
vlak (zn) :
gebied, terrein, richting, sfeer, domein, vakgebied, onderwerp, specialisme, discipline, onderdeel, veld
gebied (zn) :
terrein, sfeer, domein, vakgebied, specialisme, vlak, discipline, onderdeel, vak, veld
component (zn) :
ingrediënt, element, grondstof, factor, onderdeel, bestanddeel, constituent
gedeelte (zn) :
stuk, sectie, portie, deel, onderdeel, fragment, segment, part, geleding, pars
domein (zn) :
vakgebied, onderwerp, specialisme, vlak, discipline, onderdeel, vak, veld
element (zn) :
bouwsteen, kracht, ingrediënt, aspect, deel, factor, onderdeel, component
segment (zn) :
stuk, gedeelte, deel, element, onderdeel, stukje, fragment, part, geleding
factor (zn) :
ingrediënt, element, onderdeel, component, bestanddeel, constituent
detail (zn) :
kleinigheid, onderdeel, finesse, onbenulligheid, bijzonderheid
categorie (zn) :
groep, afdeling, soort, rubriek, klas, klasse, onderdeel, genre
sectie (zn) :
groep, afdeling, ploeg, gedeelte, vakgroep, onderdeel
terrein (zn) :
vakgebied, specialisme, discipline, onderdeel, vak
aandeel (zn) :
portie, gedeelte, deel, onderdeel, part, geleding
facet (zn) :
aspect, onderdeel, oogpunt, dimensie, opzicht
eenheid (zn) :
sectie, afdeling, module, onderdeel, divisie
fractie (zn) :
deeltje, onderdeel, stukje, fragment
vertakking (zn) :
tak, zijtak, onderdeel, aftakking
lid (zn) :
gedeelte, onderdeel, geleding
partij (zn) :
rol, deel, stem, onderdeel
stap (zn) :
stadium, onderdeel, fase
aspect (zn) :
ingrediënt, onderdeel
geleding (zn) :
deel, lid, onderdeel
tak (zn) :
gebied, onderdeel
post (zn) :
punt, onderdeel
luik (zn) :
onderdeel

woordverbanden van ‘onderdeel’ grafisch weergegeven

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 10:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onderdeel
compleet, geheel, heel, totaal, volledig, voluit

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c