onderdeel

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onderdeel (zn):
aandeel, aspect, bestanddeel, bouwsteen, component, detail, eenheid, element, factor, fractie, fragment, ingrediënt, onderafdeling, part, portie, segment, stap, stuk, stukje
onderdeel (zn):
discipline, domein, gebied, sfeer, specialisme, studierichting, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
onderdeel (zn):
afdeling, constituent, deel, divisie, gedeelte, lid, punt, sectie, tak, vertakking
onderdeel (zn):
reserveonderdeel

als synoniem van een ander trefwoord:

stuk (zn) :
aandeel, bete, brok, brokstuk, deel, eind, fragment, gedeelte, geleding, hap, homp, klomp, lap, metameer, moot, onderdeel, part, passage, pièce, plak, portie, reep, scherf, segment, snipper, stronk, wegge
punt (zn) :
aangelegenheid, affaire, agendapunt, artikel, deel, gegeven, issue, item, kwestie, materie, minuut, monade, nummer, onderdeel, onderwerp, opzicht, probleem, puntje, stof, thema, topic, zaak
afdeling (zn) :
categorie, divisie, eenheid, geleding, groep, indeling, klasse, onderafdeling, onderdeel, orde, patrouille, rubriek, sectie, soort, vak, verdeling, vertakking
deel (zn) :
aandeel, element, flard, gedeelte, geleding, hap, ingrediënt, metameer, onderdeel, pak, pakket, pars, part, portie, segment, stuk, stukje
sfeer (zn) :
arbeidsveld, discipline, domein, gezichtskring, kring, gebied, omgeving, onderdeel, specialisme, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
discipline (zn) :
domein, gebied, onderdeel, onderwerp, specialisme, studierichting, tak, terrein, vak, vakgebied, vakrichting, veld, vlak
vlak (zn) :
discipline, domein, gebied, onderdeel, onderwerp, richting, sfeer, specialisme, terrein, vakgebied, veld
fragment (zn) :
brokstuk, deel, flard, fractie, gedeelte, onderdeel, part, restant, scherf, segment, snipper, stuk, stukje
gebied (zn) :
discipline, domein, onderdeel, sfeer, specialisme, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
gedeelte (zn) :
deel, fragment, onderdeel, pars, part, portie, sectie, stuk, geleding, segment
component (zn) :
bestanddeel, constituent, element, factor, grondstof, ingrediënt, onderdeel
element (zn) :
aspect, bouwsteen, component, deel, factor, ingrediënt, kracht, onderdeel
domein (zn) :
discipline, onderdeel, onderwerp, specialisme, vak, vakgebied, veld, vlak
segment (zn) :
deel, element, fragment, gedeelte, geleding, onderdeel, part, stuk, stukje
factor (zn) :
element, ingrediënt, onderdeel, bestanddeel, component, constituent
detail (zn) :
bijzonderheid, finesse, kleinigheid, onbenulligheid, onderdeel
categorie (zn) :
afdeling, genre, groep, klas, klasse, onderdeel, rubriek, soort
sectie (zn) :
afdeling, gedeelte, groep, onderdeel, ploeg, vakgroep
terrein (zn) :
discipline, onderdeel, specialisme, vak, vakgebied
aandeel (zn) :
deel, gedeelte, geleding, onderdeel, part, portie
facet (zn) :
aspect, dimensie, onderdeel, oogpunt, opzicht
eenheid (zn) :
afdeling, divisie, module, onderdeel, sectie
fractie (zn) :
deeltje, fragment, onderdeel, stukje
vertakking (zn) :
aftakking, onderdeel, tak, zijtak
lid (zn) :
gedeelte, geleding, onderdeel
partij (zn) :
deel, onderdeel, rol, stem
stap (zn) :
fase, onderdeel, stadium
aspect (zn) :
ingrediënt, onderdeel
geleding (zn) :
deel, lid, onderdeel
tak (zn) :
gebied, onderdeel
post (zn) :
onderdeel, punt
luik (zn) :
onderdeel

woordverbanden van ‘onderdeel’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
deel, onderdeel, smaldeel, gedeelte, aandeel, aangelegenheid, aanbelang, belangen, betreffen, raken, aangan

DEEL, ONDERDEEL, SMALDEEL, GEDEELTE, AANDEEL, AANGELEGENHEID, AANBELANG, BELANGEN, BETREFFEN, RAKEN, AANGAN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 10.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onderdeel
compleet, geheel, heel, totaal, volledig, voluit

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.206.194.134.

debug info: 0.0025 c