vakgebied

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onderwerp (zn) :
punt, stuk, affaire, zaak, terrein, domein, vakgebied, stof, gegeven, vlak, thema, aangelegenheid, kwestie, subject, materie, item, issue, topic, gespreksthema, kerngedachte, mare
sfeer (zn) :
gebied, omgeving, kring, terrein, domein, vakgebied, specialisme, vlak, discipline, onderdeel, vak, veld, gezichtskring, arbeidsveld
discipline (zn) :
gebied, terrein, domein, vakgebied, tak, onderwerp, specialisme, vlak, onderdeel, vak, veld, vakrichting, studierichting
vlak (zn) :
gebied, terrein, richting, sfeer, domein, vakgebied, onderwerp, specialisme, discipline, onderdeel, veld
onderdeel (zn) :
gebied, terrein, sfeer, domein, vakgebied, specialisme, vlak, discipline, vak, veld, studierichting
gebied (zn) :
terrein, sfeer, domein, vakgebied, specialisme, vlak, discipline, onderdeel, vak, veld
domein (zn) :
vakgebied, onderwerp, specialisme, vlak, discipline, onderdeel, vak, veld
vak (zn) :
ambacht, beroep, vakgebied, professie, occupatie, metier, stiel
terrein (zn) :
vakgebied, specialisme, discipline, onderdeel, vak

woordverbanden van ‘vakgebied’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0147 nc