thema

als woordenboektrefwoord:

thema:
o. (-'s), onderwerp van behandeling ; hoofdgedachte van een muziekstuk.
thema:
v. (-'s), opstel ter vertaling.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

thema (zn) :
punt, boodschap, vraag, stof, inhoud, gegeven, aangelegenheid, kwestie, item, thematiek, issue, topic
thema (zn) :
vraagstuk, onderwerp, materie
thema (zn) :
kerngedachte, grondgedachte
thema (zn) :
motief, melodie

als synoniem van een ander trefwoord:

punt (zn) :
puntje, nummer, minuut, affaire, probleem, zaak, agendapunt, deel, onderwerp, artikel, stof, gegeven, onderdeel, thema, aangelegenheid, kwestie, materie, item, opzicht, issue, topic, monade
zaak (zn) :
geval, iets, voorwerp, affaire, boel, object, ding, onderwerp, stof, gegeven, komedie, thema, geschiedenis, aangelegenheid, kwestie, materie, issue, topic, zelfstandigheid, besogne
onderwerp (zn) :
punt, stuk, affaire, zaak, terrein, domein, vakgebied, stof, gegeven, vlak, thema, aangelegenheid, kwestie, subject, materie, item, issue, topic, gespreksthema, kerngedachte, mare
kwestie (zn) :
geval, punt, affaire, vraagstuk, probleem, zaak, vraag, onderwerp, stof, toestand, gegeven, thema, aangelegenheid, materie, item, issue, topic, vraagpunt
inhoud (zn) :
boodschap, bedoeling, leerstof, zin, onderwerp, betekenis, stof, strekking, thema, materie, teneur, significatie, kerngedachte, portee
topic (zn) :
punt, zaak, onderwerp, stof, gegeven, thema, aangelegenheid, kwestie, materie, item, issue
gegeven (zn) :
punt, zaak, onderwerp, thema, kwestie, item, issue, randvoorwaarde, aangegelegenheid
stof (zn) :
boodschap, leerstof, materiaal, onderwerp, inhoud, gegeven, thema, kwestie, issue
vraagstuk (zn) :
probleem, moeilijkheid, vraag, opgave, som, thema, kwestie, probleemgeval
issue (zn) :
punt, affaire, zaak, onderwerp, thema, aangelegenheid, kwestie, item
item (zn) :
punt, post, onderwerp, thema, kwestie, issue, topic, nieuwsbericht
vraag (zn) :
vraagstuk, moeilijkheid, thema, kwestie, probleemgeval
motief (zn) :
figuur, patroon, thema, stramien

woordverbanden van ‘thema’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c