thema

als woordenboektrefwoord:

thema:
o. (-'s), onderwerp van behandeling ; hoofdgedachte van een muziekstuk.
thema:
v. (-'s), opstel ter vertaling.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

thema (zn) :
aangelegenheid, boodschap, gegeven, inhoud, issue, item, kwestie, punt, stof, thematiek, topic, vraag
thema (zn) :
materie, onderwerp, vraagstuk
thema (zn) :
grondgedachte, kerngedachte
thema (zn) :
melodie, motief

als synoniem van een ander trefwoord:

punt (zn) :
aangelegenheid, affaire, agendapunt, artikel, deel, gegeven, issue, item, kwestie, materie, minuut, monade, nummer, onderdeel, onderwerp, opzicht, probleem, puntje, stof, thema, topic, zaak
zaak (zn) :
aangelegenheid, affaire, besogne, boel, ding, gegeven, geschiedenis, geval, iets, issue, komedie, kwestie, materie, object, onderwerp, stof, thema, topic, voorwerp, zelfstandigheid
onderwerp (zn) :
aangelegenheid, affaire, domein, gegeven, gespreksthema, issue, item, kerngedachte, kwestie, mare, materie, punt, stof, stuk, subject, terrein, thema, topic, vakgebied, vlak, zaak
kwestie (zn) :
aangelegenheid, affaire, gegeven, geval, issue, item, materie, onderwerp, probleem, punt, stof, thema, toestand, topic, vraag, vraagpunt, vraagstuk, zaak
inhoud (zn) :
bedoeling, betekenis, boodschap, kerngedachte, leerstof, materie, onderwerp, portee, significatie, stof, strekking, teneur, thema, zin
topic (zn) :
aangelegenheid, gegeven, issue, item, kwestie, materie, onderwerp, punt, stof, thema, zaak
gegeven (zn) :
aangegelegenheid, issue, item, kwestie, onderwerp, punt, randvoorwaarde, thema, zaak
stof (zn) :
boodschap, gegeven, inhoud, issue, kwestie, leerstof, materiaal, onderwerp, thema
vraagstuk (zn) :
kwestie, moeilijkheid, opgave, probleem, probleemgeval, som, thema, vraag
issue (zn) :
aangelegenheid, affaire, item, kwestie, onderwerp, punt, thema, zaak
item (zn) :
issue, kwestie, nieuwsbericht, onderwerp, post, punt, thema, topic
vraag (zn) :
kwestie, moeilijkheid, probleemgeval, thema, vraagstuk
motief (zn) :
figuur, patroon, stramien, thema

woordverbanden van ‘thema’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c