vraag

als woordenboektrefwoord:

vraag:
v. (vragen), ondervraging ; eis ; het is nog de vraag, nog onzeker.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vraag (zn) :
kwestie, moeilijkheid, probleemgeval, thema, vraagstuk
vraag (zn) :
behoefte, belangstelling, kooplust, markt, verlangen
vraag (zn) :
opgaaf, opgave, probleem, raadsel, som
vraag (zn) :
verzoek, vraagstelling
vraag (zn) :
navraag

als synoniem van een ander trefwoord:

kwestie (zn) :
aangelegenheid, affaire, gegeven, geval, issue, item, materie, onderwerp, probleem, punt, stof, thema, toestand, topic, vraag, vraagpunt, vraagstuk, zaak
verzoek (zn) :
aanvraag, aanzoek, bede, beroep, navraag, oproep, petitie, rekest, rekwest, smeekbede, uitnodiging, verzoekschrift, vraag
thema (zn) :
aangelegenheid, boodschap, gegeven, inhoud, issue, item, kwestie, punt, stof, thematiek, topic, vraag
vraagstuk (zn) :
kwestie, moeilijkheid, opgave, probleem, probleemgeval, som, thema, vraag
behoefte (zn) :
gebrek, gemis, mangel, nood, noodwendigheid, tekort, verlangen, vraag
moeilijkheid (zn) :
kwestie, probleem, probleemgeval, vraag, vraagstuk
markt (zn) :
afname, afzet, afzetgebied, debiet, vraag
probleem (zn) :
opgave, puzzel, som, vraag, vraagstuk
raadsel (zn) :
enigma, geheim, mysterie, vraag

woordverbanden van ‘vraag’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vraag
aanbod, antwoord

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c