vraag

als woordenboektrefwoord:

vraag:
v. (vragen), ondervraging ; eis ; het is nog de vraag, nog onzeker.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vraag (zn) :
vraagstuk, moeilijkheid, thema, kwestie, probleemgeval
vraag (zn) :
markt, belangstelling, verlangen, behoefte, kooplust
vraag (zn) :
probleem, opgave, som, raadsel, opgaaf
vraag (zn) :
verzoek, vraagstelling
vraag (zn) :
navraag

als synoniem van een ander trefwoord:

kwestie (zn) :
geval, punt, affaire, vraagstuk, probleem, zaak, vraag, onderwerp, stof, toestand, gegeven, thema, aangelegenheid, materie, item, issue, topic, vraagpunt
verzoek (zn) :
beroep, aanvraag, vraag, uitnodiging, aanzoek, verzoekschrift, petitie, oproep, smeekbede, navraag, bede, rekest, rekwest
thema (zn) :
punt, boodschap, vraag, stof, inhoud, gegeven, aangelegenheid, kwestie, item, thematiek, issue, topic
vraagstuk (zn) :
probleem, moeilijkheid, vraag, opgave, som, thema, kwestie, probleemgeval
behoefte (zn) :
vraag, nood, tekort, verlangen, gebrek, gemis, mangel, noodwendigheid
moeilijkheid (zn) :
vraagstuk, probleem, vraag, kwestie, probleemgeval
markt (zn) :
afname, vraag, afzet, afzetgebied, debiet
probleem (zn) :
vraagstuk, vraag, opgave, som, puzzel
raadsel (zn) :
vraag, geheim, mysterie, enigma

woordverbanden van ‘vraag’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vraag
aanbod, antwoord

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c