geheim

als woordenboektrefwoord:

geheim:
o. (-en), verborgenheid. geheimpje, o. (-s).
geheim:
bn. bw. bedekt, verborgen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geheim (bn) :
bedekt, beloken, clandestien, duister, heimelijk, illegaal, ondergronds, stiekem, verborgen, verdoken, verholen
geheim (bn) :
achterliggend, cryptisch, onbekend
geheim (bn) :
esoterisch, occult
geheim (bn) :
vertrouwelijk
geheim (zn) :
arcanum, geheimenis, heimelijkheid, verborgenheid
geheim (zn) :
mysterie, raadsel, verborgen feit

als synoniem van een ander trefwoord:

verborgen (bn) :
cryptisch, duister, geheim, geheimzinnig, heimelijk, mystiek, occult, onbegrijpelijk, onbekend, onuitgesproken, verholen
clandestien (bn) :
geheim, heimelijk, onderhands, slinks, tersluiks, stiekem, verborgen, verholen
heimelijk (bn) :
geheim, onopgemerkt, onopvallend, onuitgesproken, stiekem, stil
vertrouwelijk (bn) :
confidentieel, geheim, inofficieel, onofficieel
stil (bn) :
geheim, heimelijk, onuitgesproken, verborgen
bedekt (bn) :
geheim, heimelijk, stil, verhuld
ondergronds (bn) :
geheim, heimelijk, illegaal
occult (bn) :
geheim, verborgen
esoterisch (bn) :
geheim, occult
raadsel (zn) :
enigma, geheim, mysterie, vraag
geheimenis (zn) :
geheim, verborgenheid
mysterie (zn) :
geheim, raadsel

woordverbanden van ‘geheim’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

geheim, heimelijk

Beide woorden duiden aan, dat iets voor anderen verborgen moet blijven. Geheim is eene zaak, wanneer zij alleen aan de betrokken personen bekend is. Heimelijk ziet meer op de wijze van doen om iets geheim te houden. Eene heimelijke samenkomst is zulk eene, waarbij de betrokken personen zoo bij elkander komen, dat het gevolg moet zijn dat de samenkomst niet, of niet spoedig in het oog loopt; eene geheime samenzwering eene zoodanige, die alleen aan de saamgezworenen bekend is.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

geheim, heimelijk

Wat voor anderen verborgen moet blijven.

Geheim is alles, wat de niet-ingewijde niet weet, wat met opzet verborgen wordt gehouden: een geheime vergadering; een geheime samenzwering. Heimelijk ziet op de wijze, de middelen, waarop of waarmee men iets geheim houdt: een heimelijke samenkomst (men komt zóó samen, dat het niet gezien wordt); zich heimelijk uit de voeten maken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 200:

geheim, heimelijk

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 346:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

geheim
openlijk, ronduit

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c