heimelijk

als woordenboektrefwoord:

heimelijk:
bn. bw. (-er, -st), verborgen, stil; geheim.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

heimelijk (bn) :
geheimzinnig, geniepig, achterbaks, slinks, genieperig, onderduims
heimelijk (bn) :
onopvallend, onopgemerkt, stil, geheim, stiekem, onuitgesproken
heimelijk (bn) :
bedekt, verborgen, verkapt, verholen, verstolen, verdoken
heimelijk (bn) :
ondergronds, illegaal, clandestien
heimelijk (bw) :
stilletjes, steels, tersluiks, steelsgewijze, in het geheim

als synoniem van een ander trefwoord:

stiekem (bn) :
geheimzinnig, geniepig, achterbaks, onderhands, gluiperig, schijnheilig, heimelijk, huichelachtig, slinks, genieperig, arglistig, onderduims
verborgen (bn) :
geheimzinnig, duister, onbekend, onbegrijpelijk, geheim, cryptisch, heimelijk, mystiek, occult, verholen, onuitgesproken
geheim (bn) :
duister, bedekt, verborgen, ondergronds, stiekem, illegaal, heimelijk, clandestien, verholen, beloken, verdoken
verkapt (bn) :
bedekt, verborgen, vermomd, verhuld, heimelijk, verbloemd, verholen, versluierd, gemaskeerd, gecamoufleerd
achterbaks (bn) :
geniepig, verborgen, stiekem, sluw, heimelijk, slinks, clandestien, genieperig, onderduims
geniepig (bn) :
gemeen, vals, achterbaks, gluiperig, stiekem, heimelijk, genieperig, onderduims
clandestien (bn) :
verborgen, geheim, onderhands, stiekem, heimelijk, slinks, verholen, tersluiks
bedekt (bn) :
onzichtbaar, verborgen, verkapt, heimelijk, verbloemd, verdoken
stil (bn) :
verborgen, geheim, heimelijk, onuitgesproken
verholen (bn) :
bedekt, verborgen, heimelijk, verscholen
bedekt (bn) :
stil, geheim, verhuld, heimelijk
ondergronds (bn) :
geheim, illegaal, heimelijk
stilletjes (bw) :
onopvallend, zachtjes, onopgemerkt, in stilte, zoetjes, stiekem, heimelijk, tersluiks, tersluik, in het geheim

woordverbanden van ‘heimelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

geheim, heimelijk

Beide woorden duiden aan, dat iets voor anderen verborgen moet blijven. Geheim is eene zaak, wanneer zij alleen aan de betrokken personen bekend is. Heimelijk ziet meer op de wijze van doen om iets geheim te houden. Eene heimelijke samenkomst is zulk eene, waarbij de betrokken personen zoo bij elkander komen, dat het gevolg moet zijn dat de samenkomst niet, of niet spoedig in het oog loopt; eene geheime samenzwering eene zoodanige, die alleen aan de saamgezworenen bekend is.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

geheim, heimelijk

Wat voor anderen verborgen moet blijven.

Geheim is alles, wat de niet-ingewijde niet weet, wat met opzet verborgen wordt gehouden: een geheime vergadering; een geheime samenzwering. Heimelijk ziet op de wijze, de middelen, waarop of waarmee men iets geheim houdt: een heimelijke samenkomst (men komt zóó samen, dat het niet gezien wordt); zich heimelijk uit de voeten maken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 200:

geheim, heimelijk

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 346:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

heimelijk
openlijk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c