stilletjes

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stilletjes (bw) :
heimelijk, in het geheim, in stilte, onopgemerkt, onopvallend, stiekem, tersluik, tersluiks, zachtjes, zoetjes
stilletjes (bw) :
gaandeweg, geleidelijk, langzaamaan, langzamerhand
stilletjes (bw) :
in een hoekje, teruggetrokken, zachtjes
stilletjes (bw) :
matig, minnetjes

als synoniem van een ander trefwoord:

bedrukt (bn) :
bedroefd, bekommerd, bezwaard, gedrukt, neerslachtig, sip, somber, stilletjes, terneergeslagen
geleidelijk (bw) :
langzaam, langzaamaan, langzamerhand, stapsgewijs, stilaan, stilletjes, stukje bij beetje, trapsgewijs, vloeiend, zoetjesaan
langzamerhand (bw) :
allengs, gaandeweg, geleidelijk, mettertijd, stilaan, stilletjes, stilletjesaan, van lieverlede, zachtjes aan, zoetjes aan
stiekem (bw) :
in het geheim, in het geniep, stiekempjes, stil, stilletjes, tersluiks, verdoken
heimelijk (bw) :
in het geheim, steels, steelsgewijze, stilletjes, tersluiks
zachtjes (bw) :
bedaard, kalm, kalm aan, langzaam, stilletjes
stil (bw) :
gerust, in stilte, stilletjes

woordverbanden van ‘stilletjes’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / bijwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c