stilletjes

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stilletjes (bw) :
onopvallend, zachtjes, onopgemerkt, in stilte, zoetjes, stiekem, heimelijk, tersluiks, tersluik, in het geheim
stilletjes (bw) :
geleidelijk, gaandeweg, langzamerhand, langzaamaan
stilletjes (bw) :
teruggetrokken, zachtjes, in een hoekje
stilletjes (bw) :
matig, minnetjes

als synoniem van een ander trefwoord:

bedrukt (bn) :
bedroefd, somber, stilletjes, neerslachtig, sip, gedrukt, bezwaard, bekommerd, terneergeslagen
geleidelijk (bw) :
vloeiend, stilletjes, stukje bij beetje, langzaam, langzamerhand, trapsgewijs, stilaan, langzaamaan, zoetjesaan, stapsgewijs
langzamerhand (bw) :
stilletjes, zachtjes aan, zoetjes aan, geleidelijk, gaandeweg, mettertijd, stilaan, allengs, van lieverlede, stilletjesaan
stiekem (bw) :
stilletjes, stil, tersluiks, stiekempjes, in het geniep, in het geheim, verdoken
heimelijk (bw) :
stilletjes, steels, tersluiks, steelsgewijze, in het geheim
zachtjes (bw) :
kalm, stilletjes, kalm aan, langzaam, bedaard
stil (bw) :
stilletjes, gerust, in stilte

woordverbanden van ‘stilletjes’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / bijwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c