afname

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afname (zn) :
aankoop, aanschaf, inkoop, koop, verwerving
afname (zn) :
daling, vermindering
afname (zn) :
afzet, verkoop

als synoniem van een ander trefwoord:

reductie (zn) :
afname, afslag, beperking, daling, inkrimping, korting, mindering, prijsvermindering, slinking, terugbrenging, verkleining, verlaging, vermindering
verval (zn) :
achteruitgang, afname, aftakeling, neergang, subversie, val, verloedering, verloop, vermindering
markt (zn) :
afname, afzet, afzetgebied, debiet, vraag
afzet (zn) :
afname, debiet, débouché, omzet, verkoop

woordverbanden van ‘afname’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afname
toename

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c