verzoekschrift

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verzoekschrift (zn):
adres, petitie, petitionnement, rekest

als synoniem van een ander trefwoord:

verzoek (zn) :
aanvraag, aanzoek, bede, beroep, navraag, oproep, petitie, rekest, rekwest, smeekbede, uitnodiging, verzoekschrift, vraag
rekest (zn) :
adres, bezwaarschrift, klaagschrift, petitie, rekwest, verzoekschrift
adres (zn) :
petitie, rekest, verzoek, verzoekschrift

woordverbanden van ‘verzoekschrift’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c