eind

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eind (zn) :
afloop, uiterste, einde, resultaat, uitkomst, laatste, slot
eind (zn) :
stuk, afstand, end
eind (zn) :
eindpunt, finish
eind (zn) :
uiteinde, kant

als synoniem van een ander trefwoord:

uitkomst (zn) :
vrucht, afloop, effect, uitslag, bevinding, gevolg, einde, uitwerking, resultaat, oplossing, totaal, eind, werkzaamheid, slotsom, conclusie, rendement, slot, voortvloeisel, uitvloeisel, output, facit
stuk (zn) :
plak, reep, brok, portie, gedeelte, aandeel, hap, deel, passage, klomp, eind, onderdeel, fragment, scherf, brokstuk, lap, segment, stronk, part, moot, geleding, snipper, homp, bete, pièce, metameer, wegge
slot (zn) :
besluit, uiteinde, afsluiting, afloop, slotscène, einde, sluiting, finale, eind, slotstuk, voleindiging, voleinding, beëindiging
einde (zn) :
besluit, afsluiting, afloop, sluiting, uitkomst, ontknoping, eind, slot, voleinding, voleindiging, beëindiging
uiterste (zn) :
uiteinde, grens, eind, toppunt, tegenpool, pool, summum, extreme
uiteinde (zn) :
punt, top, spits, uiterste, eind, kant, nok, timp
stuk (zn) :
afstand, eind

woordverbanden van ‘eind’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eind
aanvang, begin, start

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord
bijwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c