eind

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eind (zn) :
afloop, einde, laatste, resultaat, slot, uiterste, uitkomst
eind (zn) :
afstand, end, stuk
eind (zn) :
eindpunt, finish
eind (zn) :
kant, uiteinde

als synoniem van een ander trefwoord:

uitkomst (zn) :
afloop, bevinding, conclusie, effect, eind, einde, facit, gevolg, oplossing, output, rendement, resultaat, slot, slotsom, totaal, uitslag, uitvloeisel, uitwerking, voortvloeisel, vrucht, werkzaamheid
stuk (zn) :
aandeel, bete, brok, brokstuk, deel, eind, fragment, gedeelte, geleding, hap, homp, klomp, lap, metameer, moot, onderdeel, part, passage, pièce, plak, portie, reep, scherf, segment, snipper, stronk, wegge
slot (zn) :
afloop, afsluiting, beëindiging, besluit, eind, einde, finale, slotscène, slotstuk, sluiting, uiteinde, voleinding, voleindiging
einde (zn) :
afloop, afsluiting, besluit, beëindiging, eind, ontknoping, slot, sluiting, uitkomst, voleindiging, voleinding
uiterste (zn) :
eind, extreme, grens, pool, summum, tegenpool, toppunt, uiteinde
uiteinde (zn) :
eind, kant, nok, punt, spits, timp, top, uiterste
stuk (zn) :
afstand, eind

woordverbanden van ‘eind’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eind
aanvang, begin, start

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord
bijwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c