klomp

als woordenboektrefwoord:

klomp:
m. (-en), vormloze massa ; houten schoeisel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

klomp (zn) :
blok, bonk, brok, homp, hoop, kloef, klont, kluit, massa, slomp, stuk

als synoniem van een ander trefwoord:

hoop (zn) :
belt, bende, berg, boel, bom, bulk, dot, gros, heleboel, hoeveelheid, klomp, kluit, kwak, lading, massa, menigte, opeenhoping, ophoping, partij, resem, schaar, schare, schelf, schep, stapel, stelletje, tas, troep, trossel, veelheid, vracht, zooi, zootje, zwik
stuk (zn) :
aandeel, bete, brok, brokstuk, deel, eind, fragment, gedeelte, geleding, hap, homp, klomp, lap, metameer, moot, onderdeel, part, passage, pièce, plak, portie, reep, scherf, segment, snipper, stronk, wegge
brok (zn) :
bonk, brokstuk, fragment, hap, homp, klomp, mop, morzel, stuk
kluit (zn) :
bonk, brok, klodder, klomp, klont, kwak, wegge
zode (zn) :
graszode, klomp, klont, kluit, plag, turf
koek (zn) :
klomp, plakkaat, samenklontering
bonk (zn) :
brok, homp, klomp, klont, kluit
schoeisel (zn) :
klomp, laarzen, schoenen
massa (zn) :
klomp, kluit
blok (zn) :
klomp

woordverbanden van ‘klomp’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

klomp, klont, kluit, homp

Eene vormlooze massa van tamelijke grootte noemt men klomp; eene dito massa van mindere grootte klont of kluit. Een ongeschikt brok van iets noemt men homp; men bezigt het bij voorkeur van brood of vleesch. Een homp brood. Een klomp aarde, boter. Kluiten boter zijn stukken boter, zooals die op sommige plaatsen aan de markt gebracht worden. De kleinere stukken van sommige voorwerpen heeten klont, die van andere kluit. Een, klont suiker of boter. Klonten in de melk. Eene kluit aarde, een kluitje turf. Figuurlijk: Hij is uit de Muiten gewassen (groot geworden). Op de kluiten komen (rijk worden).

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 314:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c