gelijkenis

als woordenboektrefwoord:

gelijkenis:
v. (-sen), overeenkomst; zinnebeeldig verhaal.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gelijkenis (zn) :
overeenkomst, analogie, gelijkvormigheid
gelijkenis (zn) :
voorstelling, vergelijking, parabel

als synoniem van een ander trefwoord:

voorstelling (zn) :
afbeelding, plaatje, figuur, weergave, portret, gelijkenis, representatie, tableau, beeltenis, uitbeelding
analogie (zn) :
overeenkomst, gelijkenis, overeenstemming, parallel, vergelijkbaarheid, overeenkomstigheid
schijn (zn) :
voorkomen, dekmantel, buitenkant, uiterlijk, gelijkenis, façade, mom
overeenkomst (zn) :
gelijkenis, parallel, analogie, verwantschap, gelijkvormigheid
overeenstemming (zn) :
gelijkheid, gelijkenis, parallel, analogie, verwantschap
parallel (zn) :
overeenkomst, gelijkenis, analogie, verwantschap
parabel (zn) :
gelijkenis

woordverbanden van ‘gelijkenis’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

gelijkenis, vergelijking

Vergelijken noemt men twee (of meer) dingen naast elkander plaatsen, om te trachten er punten van overeenkomst tusschen te vinden; somtijds geschiedt dit met het doel om uit de bekende waarde of onwaarde van het eene te besluiten tot de waarde of onwaarde van het andere. De bepaling der waarde van een kunstwerk ge schiedt meestal door vergelijking. Ongelijkmatige dingen kan men niet vergelijken. Eene gelijkenis vergelijkt niet rechtstreeks de eene zaak met de andere; zij bepaalt er zich toe een denkbeeldig geval of een denkbeeldigen toestand met zulke levendige kleuren te malen, dat de hoorder of de lezer met betrekking tot den toestand of de zaak, die men hem wenscht te doen verstaan, zelf de gevolgtrekking er uit maken kan. De gelijkenissen van Jezus.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 234:

vergelijking, gelijkenis

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gelijkenis
onderscheid, verschil

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c