gelijkenis

als woordenboektrefwoord:

gelijkenis:
v. (-sen), overeenkomst; zinnebeeldig verhaal.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gelijkenis (zn):
analogie, gelijkvormigheid, overeenkomst
gelijkenis (zn):
parabel, vergelijking, voorstelling

als synoniem van een ander trefwoord:

voorstelling (zn) :
afbeelding, beeltenis, figuur, gelijkenis, portret, representatie, uitbeelding, weergave, plaatje, tableau
analogie (zn) :
gelijkenis, overeenkomst, overeenkomstigheid, overeenstemming, parallel, vergelijkbaarheid
schijn (zn) :
buitenkant, dekmantel, façade, gelijkenis, mom, uiterlijk, voorkomen
overeenkomst (zn) :
analogie, gelijkenis, gelijkvormigheid, parallel, verwantschap
overeenstemming (zn) :
analogie, gelijkenis, gelijkheid, parallel, verwantschap
parallel (zn) :
analogie, gelijkenis, overeenkomst, verwantschap
parabel (zn) :
gelijkenis

woordverbanden van ‘gelijkenis’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
gelijkenis, vergelijking

Gelijkenis — vergelijking. Vergelijken noemt men twee (of meer) dingen naast elkander plaatsen, om te trachten er punten van overeenkomst tusschen te vinden; somtijds geschiedt dit met het doel om uit de bekende waarde of onwaarde van het eene te besluiten tot de waarde of onwaarde van het andere. De bepaling der waarde van een kunstwerk ge schiedt meestal door vergelijking. Ongelijkmatige dingen kan men niet vergelijken. Eene gelijkenis vergelijkt niet rechtstreeks de eene zaak met de andere; zij bepaalt er zich toe een denkbeeldig geval of een denkbeeldigen toestand met zulke levendige kleuren te malen, dat de hoorder of de lezer met betrekking tot den toestand of de zaak, die men hem wenscht te doen verstaan, zelf de gevolgtrekking er uit maken kan. De gelijkenissen van Jezus.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
vergelijking, gelijkenis

VERGELIJKING, GELIJKENIS

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 234.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gelijkenis
onderscheid, verschil

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.97.49.

debug info: 0.002 c