verbeelding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verbeelding (zn) :
fantasie, geestesoog, idee, illusie, imaginatie, uitbeelding, voorstellingsvermogen, waanvoorstelling, zinsbedrog
verbeelding (zn) :
arrogantie, eigendunk, eigenwaan, inbeelding, kapsones, praats, verwaandheid, waan, zelfingenomenheid
verbeelding (zn) :
creativiteit, fantasie, verbeeldingskracht, vindingrijkheid

als synoniem van een ander trefwoord:

illusie (zn) :
begoocheling, chimère, drogbeeld, droom, droombeeld, fantasie, fictie, hallucinatie, hersenschim, hersenspinsel, inbeelding, spooksel, verbeelding, waan, waandenkbeeld, waanidee, waanvoorstelling, zelfbedrog, zelfbegoocheling, zinsbedrog, zinsbegoocheling
verwaandheid (zn) :
arrogantie, eigendunk, eigenwaan, hoogmoed, inbeelding, ingebeeldheid, laatdunkendheid, opgeblazenheid, pedanterie, pretentie, verbeelding, zelfoverschatting
arrogantie (zn) :
aanmatiging, air, eigenwaan, hooghartigheid, inbeelding, laatdunkendheid, pedanterie, pretentie, verbeelding, verwaandheid, zelfingenomenheid
fantasie (zn) :
droombeeld, droomgezicht, fantoom, hersenschim, illusie, imaginatie, utopie, verbeelding, visioen, waan, waanvoorstelling, zinsbegoocheling
hallucinatie (zn) :
drogwaarneming, verbeelding, waanvoorstelling, zinsbegoocheling
inbeelding (zn) :
fancy, fantasie, hersenschim, illusie, verbeelding
inbeelding (zn) :
infatuatie, trotsheid, verbeelding, verwaandheid
beeld (zn) :
beeldspraak, denkbeeld, symbool, verbeelding
imaginatie (zn) :
verbeelding, verbeeldingskracht
geest (zn) :
gedachtewereld, verbeelding

woordverbanden van ‘verbeelding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 274:

inbeelding, verbeelding

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c