inbeelding

als woordenboektrefwoord:

inbeelding:
v. (-en), hersenschim ; (fig.) verwaandheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inbeelding (zn):
fancy, fantasie, hersenschim, illusie, verbeelding
inbeelding (zn):
infatuatie, trotsheid, verbeelding, verwaandheid

als synoniem van een ander trefwoord:

illusie (zn) :
begoocheling, chimère, drogbeeld, droom, droombeeld, fantasie, fictie, hallucinatie, hersenschim, hersenspinsel, inbeelding, spooksel, verbeelding, waan, waandenkbeeld, waanidee, waanvoorstelling, zelfbedrog, zelfbegoocheling, zinsbedrog, zinsbegoocheling
verwaandheid (zn) :
arrogantie, eigendunk, eigenwaan, hoogmoed, inbeelding, ingebeeldheid, laatdunkendheid, opgeblazenheid, pedanterie, pretentie, verbeelding, zelfoverschatting
hersenschim (zn) :
chimaera, drogbeeld, droombeeld, fantoom, hersenspinsel, hersenspook, illusie, inbeelding, spook, utopie, verzinsel, visioen, waan, waandenkbeeld
arrogantie (zn) :
aanmatiging, air, eigenwaan, hooghartigheid, inbeelding, laatdunkendheid, pedanterie, pretentie, verbeelding, verwaandheid, zelfingenomenheid
verbeelding (zn) :
arrogantie, eigendunk, eigenwaan, inbeelding, kapsones, praats, verwaandheid, waan, zelfingenomenheid
hoogmoed (zn) :
eigenwaan, hovaardij, inbeelding, opgeblazenheid, trots, verwaandheid, zelfverheffing
droom (zn) :
fantasie, illusie, inbeelding, utopie, visioen, waan, zinsbegoocheling
pretentie (zn) :
inbeelding, vooronderstelling, waanidee

woordverbanden van ‘inbeelding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
hoogmoed, hovaardij, inbeelding, trots

Hoogmoed — hoovaardij — inbeelding — trots. Het gevoel van werkelijke of vermeende eigenwaarde. Trots is het gevoel van eigen waarde, dat degene bezit die fierheid heeft. Dikwijls wordt trots gebruikt voor een gevoel van eigenwaarde dat ongegrond is. Inbeelding is trots op eigenschappen of voorrechten, die men niet heeft, of in mindere mate heeft dan men zich voorstelt. Hoogmoed staat tegenover deemoed of nederigheid; het verbindt met een gevoel of een dunk van eigen grootheid dien van minderheid van anderen. Hoovaardij is vertoon van hoogmoed.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
inbeelding, verbeelding

INBEELDING, VERBEELDING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 274.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.97.49.

debug info: 0.0027 c