inbeelding

als woordenboektrefwoord:

inbeelding:
v. (-en), hersenschim ; (fig.) verwaandheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inbeelding (zn) :
verbeelding, illusie, hersenschim, fantasie, fancy
inbeelding (zn) :
verbeelding, trotsheid, verwaandheid, infatuatie

als synoniem van een ander trefwoord:

illusie (zn) :
droombeeld, waan, droom, verbeelding, hersenschim, inbeelding, hallucinatie, fictie, fantasie, hersenspinsel, waanidee, waanvoorstelling, zinsbegoocheling, begoocheling, zinsbedrog, zelfbegoocheling, zelfbedrog, waandenkbeeld, drogbeeld, spooksel, chimère
verwaandheid (zn) :
verbeelding, arrogantie, inbeelding, hoogmoed, eigendunk, pretentie, eigenwaan, zelfoverschatting, pedanterie, opgeblazenheid, laatdunkendheid, ingebeeldheid
hersenschim (zn) :
droombeeld, waan, spook, verzinsel, visioen, illusie, inbeelding, hersenspinsel, utopie, fantoom, waandenkbeeld, hersenspook, drogbeeld, chimaera
arrogantie (zn) :
verbeelding, inbeelding, pretentie, eigenwaan, air, zelfingenomenheid, verwaandheid, pedanterie, laatdunkendheid, hooghartigheid, aanmatiging
verbeelding (zn) :
waan, arrogantie, inbeelding, eigendunk, kapsones, eigenwaan, zelfingenomenheid, verwaandheid, praats
hoogmoed (zn) :
trots, inbeelding, eigenwaan, zelfverheffing, verwaandheid, opgeblazenheid, hovaardij
droom (zn) :
waan, visioen, illusie, inbeelding, fantasie, utopie, zinsbegoocheling
pretentie (zn) :
inbeelding, waanidee, vooronderstelling

woordverbanden van ‘inbeelding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

hoogmoed, hovaardij, inbeelding, trots

Het gevoel van werkelijke of vermeende eigenwaarde. Trots is het gevoel van eigen waarde, dat degene bezit die fierheid heeft. Dikwijls wordt trots gebruikt voor een gevoel van eigenwaarde dat ongegrond is. Inbeelding is trots op eigenschappen of voorrechten, die men niet heeft, of in mindere mate heeft dan men zich voorstelt. Hoogmoed staat tegenover deemoed of nederigheid; het verbindt met een gevoel of een dunk van eigen grootheid dien van minderheid van anderen. Hoovaardij is vertoon van hoogmoed.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 274:

inbeelding, verbeelding

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c