inbeelding

als woordenboektrefwoord:

inbeelding:
v. (-en), hersenschim ; (fig.) verwaandheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inbeelding (zn):
fancy, fantasie, hersenschim, illusie, verbeelding
inbeelding (zn):
infatuatie, trotsheid, verbeelding, verwaandheid

als synoniem van een ander trefwoord:

illusie (zn) :
begoocheling, chimère, drogbeeld, droom, droombeeld, fantasie, fictie, hallucinatie, hersenschim, hersenspinsel, inbeelding, spooksel, verbeelding, waan, waandenkbeeld, waanidee, waanvoorstelling, zelfbedrog, zelfbegoocheling, zinsbedrog, zinsbegoocheling
verwaandheid (zn) :
arrogantie, eigendunk, eigenwaan, hoogmoed, inbeelding, ingebeeldheid, laatdunkendheid, opgeblazenheid, pedanterie, pretentie, verbeelding, zelfoverschatting
hersenschim (zn) :
chimaera, drogbeeld, droombeeld, fantoom, hersenspinsel, hersenspook, illusie, inbeelding, spook, utopie, verzinsel, visioen, waan, waandenkbeeld
arrogantie (zn) :
aanmatiging, air, eigenwaan, hooghartigheid, inbeelding, laatdunkendheid, pedanterie, pretentie, verbeelding, verwaandheid, zelfingenomenheid
verbeelding (zn) :
arrogantie, eigendunk, eigenwaan, inbeelding, kapsones, praats, verwaandheid, waan, zelfingenomenheid
hoogmoed (zn) :
eigenwaan, hovaardij, inbeelding, opgeblazenheid, trots, verwaandheid, zelfverheffing
droom (zn) :
fantasie, illusie, inbeelding, utopie, visioen, waan, zinsbegoocheling
pretentie (zn) :
inbeelding, vooronderstelling, waanidee

woordverbanden van ‘inbeelding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
hoogmoed, hovaardij, inbeelding, trots

Hoogmoed — hoovaardij — inbeelding — trots. Het gevoel van werkelijke of vermeende eigenwaarde. Trots is het gevoel van eigen waarde, dat degene bezit die fierheid heeft. Dikwijls wordt trots gebruikt voor een gevoel van eigenwaarde dat ongegrond is. Inbeelding is trots op eigenschappen of voorrechten, die men niet heeft, of in mindere mate heeft dan men zich voorstelt. Hoogmoed staat tegenover deemoed of nederigheid; het verbindt met een gevoel of een dunk van eigen grootheid dien van minderheid van anderen. Hoovaardij is vertoon van hoogmoed.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
inbeelding, verbeelding

INBEELDING, VERBEELDING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 274.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0145 nc