fantasie

als woordenboektrefwoord:

fantasie, phantasie:
v. (-ën), verbeelding; inbeelding ; gril.
fantasie, phantasie:
v. (-ën), verbeelding.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

fantasie (zn) :
droombeeld, droomgezicht, fantoom, hersenschim, illusie, imaginatie, utopie, verbeelding, visioen, waan, waanvoorstelling, zinsbegoocheling
fantasie (zn) :
verbeeldingskracht, vindingrijkheid, voorstellingsgave, voorstellingsvermogen
fantasie (zn) :
bedenksel, verdichting
fantasie (zn) :
improvisatie
fantasie (zn) :
gril, luim

als synoniem van een ander trefwoord:

illusie (zn) :
begoocheling, chimère, drogbeeld, droom, droombeeld, fantasie, fictie, hallucinatie, hersenschim, hersenspinsel, inbeelding, spooksel, verbeelding, waan, waandenkbeeld, waanidee, waanvoorstelling, zelfbedrog, zelfbegoocheling, zinsbedrog, zinsbegoocheling
gril (zn) :
aandrift, bevlieging, bokkensprong, bui, caprice, fantasie, frats, grilligheid, grol, impuls, inval, kuur, luim, manie, nuk, opwelling, rage, stuip, toer, wispelturigheid
verbeelding (zn) :
fantasie, geestesoog, idee, illusie, imaginatie, uitbeelding, voorstellingsvermogen, waanvoorstelling, zinsbedrog
droom (zn) :
fantasie, illusie, inbeelding, utopie, visioen, waan, zinsbegoocheling
utopie (zn) :
droombeeld, droomland, fantasie, fictie, hersenschim, illusie, waan
verbeelding (zn) :
creativiteit, fantasie, verbeeldingskracht, vindingrijkheid
luim (zn) :
fancy, fantasie, gril, kuren, kuur, nuk, toer, wispelturigheid
inbeelding (zn) :
fancy, fantasie, hersenschim, illusie, verbeelding
droombeeld (zn) :
fantasie, fantasiebeeld, rêverie, visioen
fantoom (zn) :
droombeeld, fantasie, hersenspinsel
fictie (zn) :
fantasie, verdichting
vindingrijkheid (zn) :
fantasie

woordverbanden van ‘fantasie’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c