verbeeldingskracht

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

creativiteit (zn) :
artisticiteit, inventiviteit, oorspronkelijkheid, originaliteit, scheppingskracht, scheppingsvermogen, verbeeldingskracht, vindingrijkheid
fantasie (zn) :
verbeeldingskracht, vindingrijkheid, voorstellingsgave, voorstellingsvermogen
verbeelding (zn) :
creativiteit, fantasie, verbeeldingskracht, vindingrijkheid
imaginatie (zn) :
verbeelding, verbeeldingskracht

woordverbanden van ‘verbeeldingskracht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c