droombeeld

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

droombeeld (zn) :
begoocheling, chimaera, droom, fantoom, hallucinatie, hersenschim, illusie, utopie, waan
droombeeld (zn) :
fantasie, fantasiebeeld, rêverie, visioen
droombeeld (zn) :
ideaal, utopie

als synoniem van een ander trefwoord:

illusie (zn) :
begoocheling, chimère, drogbeeld, droom, droombeeld, fantasie, fictie, hallucinatie, hersenschim, hersenspinsel, inbeelding, spooksel, verbeelding, waan, waandenkbeeld, waanidee, waanvoorstelling, zelfbedrog, zelfbegoocheling, zinsbedrog, zinsbegoocheling
hersenschim (zn) :
chimaera, drogbeeld, droombeeld, fantoom, hersenspinsel, hersenspook, illusie, inbeelding, spook, utopie, verzinsel, visioen, waan, waandenkbeeld
fantasie (zn) :
droombeeld, droomgezicht, fantoom, hersenschim, illusie, imaginatie, utopie, verbeelding, visioen, waan, waanvoorstelling, zinsbegoocheling
visioen (zn) :
droombeeld, droomgezicht, hersenschim, ideaal, verschijning, zinsbegoocheling
utopie (zn) :
droombeeld, droomland, fantasie, fictie, hersenschim, illusie, waan
ideaal (zn) :
droom, droombeeld, ideaalbeeld, prototype, visioen, wensdroom
dromerij (zn) :
begoocheling, droombeeld, gefantaseer, hersenschim, rêverie
droom (zn) :
droombeeld, ideaal, ideaalbeeld, toekomstdroom, wensdroom
fantoom (zn) :
droombeeld, geestverschijning, hersenschim, schim, spook
fantoom (zn) :
droombeeld, fantasie, hersenspinsel
imaginatie (zn) :
droombeeld

woordverbanden van ‘droombeeld’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c