vergelijking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vergelijking (zn) :
controle, toetsing, vergelijk, verificatie
vergelijking (zn) :
equatie

als synoniem van een ander trefwoord:

gelijkenis (zn) :
parabel, vergelijking, voorstelling

woordverbanden van ‘vergelijking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

gelijkenis, vergelijking

Vergelijken noemt men twee (of meer) dingen naast elkander plaatsen, om te trachten er punten van overeenkomst tusschen te vinden; somtijds geschiedt dit met het doel om uit de bekende waarde of onwaarde van het eene te besluiten tot de waarde of onwaarde van het andere. De bepaling der waarde van een kunstwerk ge schiedt meestal door vergelijking. Ongelijkmatige dingen kan men niet vergelijken. Eene gelijkenis vergelijkt niet rechtstreeks de eene zaak met de andere; zij bepaalt er zich toe een denkbeeldig geval of een denkbeeldigen toestand met zulke levendige kleuren te malen, dat de hoorder of de lezer met betrekking tot den toestand of de zaak, die men hem wenscht te doen verstaan, zelf de gevolgtrekking er uit maken kan. De gelijkenissen van Jezus.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 234:

vergelijking, gelijkenis

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.004 c