verschil

als woordenboektrefwoord:

verschil:
o. (-len), onderscheid ; twist. verschilletje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verschil (zn):
afwijking, contrast, decalage, differentie, discrepantie, divergentie, onderscheid, ongelijkheid, tegenstelling
verschil (zn):
geschil, meningsverschil, onenigheid, twist

als synoniem van een ander trefwoord:

verscheidenheid (zn) :
afwisseling, bontheid, diversificatie, diversiteit, schakering, variatie, variëteit, verschil
contrast (zn) :
antithese, disharmonie, tegenstelling, verschil
onderscheid (zn) :
decalage, differentie, discriminatie, verschil
afwijking (zn) :
abnormaliteit, anomalie, variëteit, verschil
discrepantie (zn) :
verschil, divergentie, ongelijkheid
discriminatie (zn) :
onderscheid, verschil
tegenstelling (zn) :
contrast, verschil
marge (zn) :
verschil
overschot (zn) :
verschil

woordverbanden van ‘verschil’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
onderscheid, verscheidenheid, scheel, verschil, onenigheid, verdeeldheid, tweespalt, twist, scheuring, krakeel

ONDERSCHEID, VERSCHEIDENHEID, SCHEEL, VERSCHIL, ONEENIGHEID, VERDEELDHEID, TWEESPALT, TWIST, SCHEURING, KRAKEEL

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 432.

in hedendaagse spelling:
onderscheid, verschil

ONDERSCHEID, VERSCHIL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 30.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verschil
gelijkenis, overeenkomst
zie ook:
verschil maken

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c