verscheidenheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verscheidenheid (zn):
afwisseling, bontheid, diversificatie, diversiteit, schakering, variatie, variëteit, verschil
verscheidenheid (zn):
assortiment, keur, keus, keuze, scala, sortering, spectrum, veelheid, verschot

als synoniem van een ander trefwoord:

aanbod (zn) :
assortiment, diversiteit, keur, keus, keuze, scala, spectrum, variëteit, verscheidenheid, voorraad
variatie (zn) :
afwisseling, differentiatie, diversificatie, diversiteit, jeu, verscheidenheid
afwisseling (zn) :
gevarieerdheid, nieuwe geluiden, variatie, verandering, verscheidenheid
scala (zn) :
arsenaal, baaierd, gamma, reeks, serie, spectrum, verscheidenheid
waaier (zn) :
massa, scala, spectrum, variëteit, veelheid, verscheidenheid
keuze (zn) :
assortiment, collectie, keur, sortering, verscheidenheid
assortiment (zn) :
mengeling, mengelwerk, varia, verscheidenheid, verschot
diversiteit (zn) :
afwisseling, keus, variatie, variëteit, verscheidenheid
schakering (zn) :
afwisseling, nuance, nuancering, tint, verscheidenheid
sortering (zn) :
assortiment, collectie, keuze, verscheidenheid
keur (zn) :
overvloed, rijke keuze, verscheidenheid
variëteit (zn) :
afwisseling, variatie, verscheidenheid
afwisseling (zn) :
schakering, variatie, verscheidenheid
schakering (zn) :
kleur, pluimage, verscheidenheid
bontheid (zn) :
verscheidenheid
diversificatie (zn) :
verscheidenheid

woordverbanden van ‘verscheidenheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

afwisseling:
verandering, verscheidenheid, schakering
keur:
overvloed, verscheidenheid
onderscheid:
verschil, onderscheiding, verscheidenheid, ongelijkheid

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
onderscheid, verscheidenheid, scheel, verschil, onenigheid, verdeeldheid, tweespalt, twist, scheuring, krakeel

ONDERSCHEID, VERSCHEIDENHEID, SCHEEL, VERSCHIL, ONEENIGHEID, VERDEELDHEID, TWEESPALT, TWIST, SCHEURING, KRAKEEL

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 432.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.168.111.204.

debug info: 0.002 c