verscheidenheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verscheidenheid (zn):
afwisseling, bontheid, diversificatie, diversiteit, schakering, variatie, variëteit, verschil
verscheidenheid (zn):
assortiment, keur, keus, keuze, scala, sortering, spectrum, veelheid, verschot

als synoniem van een ander trefwoord:

aanbod (zn) :
assortiment, diversiteit, keur, keus, keuze, scala, spectrum, variëteit, verscheidenheid, voorraad
variatie (zn) :
afwisseling, differentiatie, diversificatie, diversiteit, jeu, verscheidenheid
afwisseling (zn) :
gevarieerdheid, nieuwe geluiden, variatie, verandering, verscheidenheid
scala (zn) :
arsenaal, baaierd, gamma, reeks, serie, spectrum, verscheidenheid
waaier (zn) :
massa, scala, spectrum, variëteit, veelheid, verscheidenheid
keuze (zn) :
assortiment, collectie, keur, sortering, verscheidenheid
assortiment (zn) :
mengeling, mengelwerk, varia, verscheidenheid, verschot
diversiteit (zn) :
afwisseling, keus, variatie, variëteit, verscheidenheid
schakering (zn) :
afwisseling, nuance, nuancering, tint, verscheidenheid
sortering (zn) :
assortiment, collectie, keuze, verscheidenheid
keur (zn) :
overvloed, rijke keuze, verscheidenheid
variëteit (zn) :
afwisseling, variatie, verscheidenheid
afwisseling (zn) :
schakering, variatie, verscheidenheid
schakering (zn) :
kleur, pluimage, verscheidenheid
bontheid (zn) :
verscheidenheid
diversificatie (zn) :
verscheidenheid

woordverbanden van ‘verscheidenheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

afwisseling:
verandering, verscheidenheid, schakering
keur:
overvloed, verscheidenheid
onderscheid:
verschil, onderscheiding, verscheidenheid, ongelijkheid

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
onderscheid, verscheidenheid, scheel, verschil, onenigheid, verdeeldheid, tweespalt, twist, scheuring, krakeel

ONDERSCHEID, VERSCHEIDENHEID, SCHEEL, VERSCHIL, ONEENIGHEID, VERDEELDHEID, TWEESPALT, TWIST, SCHEURING, KRAKEEL

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 432.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c