onevenwichtig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onevenwichtig (bn):
gedesequilibreerd, labiel, ongelijkmatig

als synoniem van een ander trefwoord:

instabiel (bn) :
labiel, onbestendig, onevenwichtig, onstabiel, onstandvastig, onvast, wankel, wankelbaar
labiel (bn) :
onevenwichtig, wankel

woordverbanden van ‘onevenwichtig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onevenwichtig
evenwichtig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c