begaafd

als woordenboektrefwoord:

begaafd:
bn. (-er, -st), bedeeld met talent.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

begaafd (bn) :
geniaal, knap, getalenteerd, talentvol, vernuftig
begaafd (bn) :
bedeeld, begiftigd

als synoniem van een ander trefwoord:

verstandig (bn) :
evenwichtig, bedachtzaam, begaafd, intelligent, slim, nuchter, verantwoordelijk, schrander, oordeelkundig
knap (bn) :
begaafd, geleerd, intelligent, slim, briljant, clever

woordverbanden van ‘begaafd’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Begaafd, talentvol, geniaal zien (het tweede meer dan het eerste, het derde meer dan het tweede) op het bezit van een rijken natuurlijken aanleg. Bekwaam heeft vooral de geschiktheid op het oog, die iemand ten gevolge van verworven, of aangeboren hoedanigheden voor iets bezit. Vernuftig veronderstelt geestigheid met daarmee gepaard gaande vindingrijkheid.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c