ontwikkeld

als woordenboektrefwoord:

ontwikkeld:
bn. de volle wasdom bereikt hebbende ; beschaafd ; onderwezen ; een ontwikkeld man, door studie gevormd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

beschaafd (bn) :
beleefd, correct, deftig, fatsoenlijk, geciviliseerd, gedistingeerd, hoffelijk, keurig, met distinctie, net, ontwikkeld, urbaan, voorkomend, welgemanierd, wellevend, welopgevoed
schrander (bn) :
bedachtzaam, bijdehand, intelligent, ontwikkeld, pienter, rap, scherp, scherpziend, scherpzinnig, slim, snedig, snugger, verstandig, vlug
progressief (bn) :
gevorderd, ontwikkeld, opklimmend, stijgend, toenemend, voortgaand, voortschrijdend
geavanceerd (bn) :
hoogstaand, modern, ontwikkeld, ver ontwikkeld, verfijnd
geleerd (bn) :
belezen, erudiet, gestudeerd, knap, kundig, ontwikkeld
erudiet (bn) :
geleerd, ontwikkeld

woordverbanden van ‘ontwikkeld’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ontwikkeld
onontwikkeld

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c