bedreven

als woordenboektrefwoord:

bedreven:
bn. (-er, -st), ervaren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bedreven (bn) :
ervaren, deskundig, bekwaam, behendig, vaardig, handig, geoefend, vakkundig, knap, getraind, kundig, geroutineerd, volleerd, virtuoos, capabel, doorkneed, geverseerd, habiel

als synoniem van een ander trefwoord:

bekwaam (bn) :
deskundig, vaardig, handig, geoefend, vakkundig, knap, bevoegd, getraind, kundig, pienter, competent, volleerd, bedreven, vakbekwaam, doorgewinterd, virtuoos, capabel, doorkneed, handelingsbekwaam, habiel
ervaren (bn) :
geoefend, getraind, bevaren, geroutineerd, volleerd, bedreven, doorkneed, habiel, geverseerd, valabel
deskundig (bn) :
vakkundig, competent, volleerd, bedreven, vakbekwaam, zaakkundig, ter zake kundig, oordeelkundig
handig (bn) :
vlug, bekwaam, behendig, vaardig, knap, kundig, bijdehand, bedreven, gewiekst, redzaam
vaardig (bn) :
bekwaam, gereed, behendig, handig, kundig, paraat, bedreven, industrieus, habiel
geoefend (bn) :
ervaren, getraind, geschoold, geroutineerd, bedreven, geverseerd
knap (bn) :
bekwaam, handig, kundig, bedreven, kunstig, capabel, welgemaakt
kundig (bn) :
flink, ervaren, deskundig, bekwaam, vaardig, knap, bedreven
vakkundig (bn) :
deskundig, bekwaam, competent, bedreven, vakbekwaam
behendig (bn) :
vlug, bekwaam, vaardig, handig, bijdehand, bedreven
geroutineerd (bn) :
ervaren, vaardig, geoefend, bedreven, doorkneed
thuis (bn) :
ervaren, vertrouwd, geroutineerd, bedreven
vlot (bn) :
handig, bedreven, coulant
sterk (bn) :
handig, goed, bedreven
kunstvaardig (bn) :
bedreven

woordverbanden van ‘bedreven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

worden gezegd van hem, die practische bekwaamheid en de daarmee verbonden kennis van zaken bezit. Handig ziet meer op eene aangeborene vaardigheid, eene zekere vlugheid der handen; behendig drukt hetzelfde uit, maar heeft eene bijgedachte van slimheid, die soms tot eene kwade eigenschap kan worden. Vaardig wordt meest gebruikt in betrekking tot eene bepaalde zaak, en beteekent dan vlug en handig in het gebruiken daarvan; vaardig met de pen. Geoefend ziet meer alleen op technische vaardigheid; bedreven op vaardigheid met bekwaamheid gepaard. Doorkneed in iets wordt gezegd van hem, die eene groote mate van bedrevenheid en kunde bezit, zoodat hij in alles, wat de zaak betreft, in even groote mate te huis is. Ervaren onderstelt daarenboven eene rijke ondervinding, die ons in staat stelt in de meeste omstan-heden naar vaste regels te handelen. Knap dat oorspronkelijk alleen op den vorm zag, heeft allengs de beteekenis van netjes en handig gekregen; thans duidt het ook handigheid met verstand en kennis van zaken aan. Een knappe jongen. Een knap werkman. Een knap advocaat.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 222:

bedreven, ervaren, geoefend

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 62:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bedreven
onbedreven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c