bedreven

als woordenboektrefwoord:

bedreven:
bn. (-er, -st), ervaren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bedreven (bn):
behendig, bekwaam, capabel, deskundig, doorkneed, ervaren, geoefend, geroutineerd, getraind, geverseerd, habiel, handig, knap, kundig, vaardig, vakkundig, virtuoos, volleerd

als synoniem van een ander trefwoord:

bekwaam (bn) :
bedreven, bevoegd, capabel, competent, deskundig, doorgewinterd, doorkneed, geoefend, getraind, habiel, handelingsbekwaam, handig, knap, kundig, pienter, vaardig, vakbekwaam, vakkundig, virtuoos, volleerd
ervaren (bn) :
bedreven, bevaren, doorkneed, geoefend, geroutineerd, getraind, geverseerd, habiel, valabel, volleerd
deskundig (bn) :
bedreven, competent, oordeelkundig, ter zake kundig, vakbekwaam, vakkundig, volleerd, zaakkundig
handig (bn) :
bedreven, behendig, bekwaam, bijdehand, gewiekst, knap, kundig, redzaam, vaardig, vlug
vaardig (bn) :
bedreven, behendig, bekwaam, gereed, habiel, handig, industrieus, kundig, paraat
geoefend (bn) :
bedreven, ervaren, geroutineerd, geschoold, getraind, geverseerd
knap (bn) :
bedreven, bekwaam, capabel, handig, kundig, kunstig, welgemaakt
kundig (bn) :
bedreven, bekwaam, deskundig, ervaren, flink, knap, vaardig
vakkundig (bn) :
bedreven, bekwaam, competent, deskundig, vakbekwaam
behendig (bn) :
bedreven, bekwaam, bijdehand, handig, vaardig, vlug
geroutineerd (bn) :
bedreven, doorkneed, ervaren, geoefend, vaardig
thuis (bn) :
bedreven, ervaren, geroutineerd, vertrouwd
vlot (bn) :
bedreven, coulant, handig
sterk (bn) :
bedreven, goed, handig
kunstvaardig (bn) :
bedreven

woordverbanden van ‘bedreven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
bedreven, doorkneed, ervaren, geoefend, handig, behendig, knap, vaardig

Bedreven — doorkneed — ervaren — geoefend — handig — behendig — knap — vaardig. worden gezegd van hem, die practische bekwaamheid en de daarmee verbonden kennis van zaken bezit. Handig ziet meer op eene aangeborene vaardigheid, eene zekere vlugheid der handen; behendig drukt hetzelfde uit, maar heeft eene bijgedachte van slimheid, die soms tot eene kwade eigenschap kan worden. Vaardig wordt meest gebruikt in betrekking tot eene bepaalde zaak, en beteekent dan vlug en handig in het gebruiken daarvan; vaardig met de pen. Geoefend ziet meer alleen op technische vaardigheid; bedreven op vaardigheid met bekwaamheid gepaard. Doorkneed in iets wordt gezegd van hem, die eene groote mate van bedrevenheid en kunde bezit, zoodat hij in alles, wat de zaak betreft, in even groote mate te huis is. Ervaren onderstelt daarenboven eene rijke ondervinding, die ons in staat stelt in de meeste omstan-heden naar vaste regels te handelen. Knap dat oorspronkelijk alleen op den vorm zag, heeft allengs de beteekenis van netjes en handig gekregen; thans duidt het ook handigheid met verstand en kennis van zaken aan. Een knappe jongen. Een knap werkman. Een knap advocaat.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bedreven, ervaren, geoefend

BEDREVEN, ERVAREN, GEOEFEND

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 222.

in hedendaagse spelling:
bekwaam, vatbaar, bevattelijk, gevat, tuk, geoefend, doorslepen, gespitst, afgericht, ervaren, bedreven

BEKWAAM, VATBAAR, BEVATTELIJK, GEVAT, TUK, GEOEFEND, DOORSLEPEN, GESPITST, AFGERIGT, ERVAREN, BEDREVEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 62.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bedreven
onbedreven
zie ook:
bedreven raken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0026 c