bevoegd

als woordenboektrefwoord:

bevoegd:
bn. (-er, -st), aangewezen; gerechtigd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bevoegd (bn) :
bekwaam, bestemd, passend, erkend, competent, gerechtigd, gemachtigd, gekwalificeerd

als synoniem van een ander trefwoord:

bekwaam (bn) :
deskundig, vaardig, handig, geoefend, vakkundig, knap, bevoegd, getraind, kundig, pienter, competent, volleerd, bedreven, vakbekwaam, doorgewinterd, virtuoos, capabel, doorkneed, handelingsbekwaam, habiel
gekwalificeerd (bn) :
bevoegd, officieel, gerechtigd
competent (bn) :
bevoegd, gerechtigd

woordverbanden van ‘bevoegd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bevoegd:
gerechtigd

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Wie wettige aanspraak op het bezit van iets, of op de uitoefening van een recht heeft. In de eerste beteekenis wordt alleen gerechtigd gebruikt. Gerechtigd tot eene erfenis. Wat de tweede beteekenis aangaat, sluiten recht en bevoegdheid elkander in; men kan zich het eene niet denken zonder het andere. Wie op grond zijner bekwaamheid en geschiktheid het recht heeft gekregen om te onderwijzen, heeft de bevoegdheid om als onderwijzer te worden aangesteld. De kiesgerechtigde heeft de bevoegdheid om te kiezen, de stemgerechtigde de bevoegdheid om te stemmen. Bevoegd om over zijn eigendom te beschikken is de meerderjarige eigenaar; elk eigenavr die de bevoegdheed daartoe heeft is hiertoe gerechtigd. Gemachtigd, is hij die volgens recht of overeenkomst voor een ander kan optreden. De voogd, gemachtigd door den kantonrechter, kan het goed van den minderjarige verkoopen. Gevolmachtigd, en bij verkorting ook wel gemachtigd, noemt men hem, op wien een ander zijne macht, zijn recht en zijne bevoegdheid, heeft overgedragen. Hij zal in deze zaak als mijn gevolmachtigde optreden. De gemachtigden, d. z. b.v. de leden van een kerkelijk kiescollege, die door de stemgerechtigde leden der gemeente tot hunne vertegenwoordigers zijn aangewezen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 340:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bevoegd
onbevoegd

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c