bestemd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bevoegd (bn) :
bekwaam, bestemd, competent, erkend, gekwalificeerd, gemachtigd, gerechtigd, passend
bepaald (bn) :
bestemd, fix, gegeven, geprononceerd, omschreven, vast, vastgesteld, welomschreven
geschikt (bn) :
bekwaam, bestemd, gerechtigd, geëigend

woordverbanden van ‘bestemd’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bestemd
onbestemd

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c