onbevoegd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ongeschikt (zn) :
incapabel, incompetent, onbekwaam, onbevoegd
onbekwaam (bn) :
incapabel, onbedreven, onbevoegd, onbruikbaar, ongeschikt

woordverbanden van ‘onbevoegd’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbevoegd
bevoegd

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0015 c