schalk

als woordenboektrefwoord:

schalk:
m. (-en), loze guit; grappenmaker.
schalk:
bn. (-er, -st), schalks.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schalk (zn):
alias, grappenmaker, guit, kwant, schelm, snaak
schalk (zn):
muraalzuil
schalk (bn):
guitig

als synoniem van een ander trefwoord:

grappenmaker (zn) :
geinponem, grapjas, grapjurk, guit, komiek, komiekeling, lolbroek, malloot, schalk, snaak, zwanzer
snaak (zn) :
grapjas, grappenmaker, guit, komiekeling, kwant, kwapoets, ondeugd, potsenmaker, schalk, schelm
grapjas (zn) :
grapjurk, grappenmaker, guit, komiekeling, lolbroek, olijkerd, schalk, snaak, zwanzer
alias (zn) :
guit, schalk, snuiter
kwant (zn) :
schalk, snaak
guit (ww) :
deugniet, kapoen, kwapoets, olijkerd, ondeugd, pagadder, rakker, schalk, schelmpje, snaak
guitig (bn) :
kwajongensachtig, olijk, ondeugend, petillant, schalk, schalks, schelms, snaaks, speels

woordverbanden van ‘schalk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
gast, guit, kwant, schalk, schelm, snaak

Gast — guit — kwant — schalk — schelm — snaak. Al deze woorden duiden iemand aan, die een levendigen, vluggen geest bezit. Een kwant is iemand, op wien niet veel staat valt te maken (een looze kwant); een snaak, een grappenmaker; een schalk, schelm of guit is een spotvogel, die vroolijk en fijn weet te schertsen; een gast kan zijn een kwant, een snaak, maar ook een flink kloek man, die behendigheid of vroolijkheid toont. Een looze gast; een varensgezel.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
kwant, snaak, schalk, gast

KWANT, SNAAK, SCHALK, GAST

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 352.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0022 c