schalk

als woordenboektrefwoord:

schalk:
m. (-en), loze guit; grappenmaker.
schalk:
bn. (-er, -st), schalks.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schalk (zn) :
alias, grappenmaker, guit, kwant, schelm, snaak
schalk (zn) :
muraalzuil
schalk (bn) :
guitig

als synoniem van een ander trefwoord:

grappenmaker (zn) :
geinponem, grapjas, grapjurk, guit, komiek, komiekeling, lolbroek, malloot, schalk, snaak, zwanzer
snaak (zn) :
grapjas, grappenmaker, guit, komiekeling, kwant, kwapoets, ondeugd, potsenmaker, schalk, schelm
grapjas (zn) :
grapjurk, grappenmaker, guit, komiekeling, lolbroek, olijkerd, schalk, snaak, zwanzer
alias (zn) :
guit, schalk, snuiter
kwant (zn) :
schalk, snaak
guit (ww) :
deugniet, kapoen, kwapoets, olijkerd, ondeugd, pagadder, rakker, schalk, schelmpje, snaak
guitig (bn) :
kwajongensachtig, olijk, ondeugend, petillant, schalk, schalks, schelms, snaaks, speels

woordverbanden van ‘schalk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

gast, guit, kwant, schalk, schelm, snaak

Al deze woorden duiden iemand aan, die een levendigen, vluggen geest bezit. Een kwant is iemand, op wien niet veel staat valt te maken (een looze kwant); een snaak, een grappenmaker; een schalk, schelm of guit is een spotvogel, die vroolijk en fijn weet te schertsen; een gast kan zijn een kwant, een snaak, maar ook een flink kloek man, die behendigheid of vroolijkheid toont. Een looze gast; een varensgezel.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 352:

kwant, snaak, schalk, gast

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c