grappenmaker

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

grappenmaker (zn):
geinponem, grapjas, grapjurk, guit, komiek, komiekeling, lolbroek, malloot, schalk, snaak, zwanzer
grappenmaker (zn):
clown, paljas, potsenmaker

als synoniem van een ander trefwoord:

snaak (zn) :
grapjas, grappenmaker, guit, komiekeling, kwant, kwapoets, ondeugd, potsenmaker, schalk, schelm
grapjas (zn) :
grapjurk, grappenmaker, guit, komiekeling, lolbroek, olijkerd, schalk, snaak, zwanzer
clown (zn) :
grappenmaker, hansworst, harlekijn, pias, potsenmaker
paljas (zn) :
clown, grappenmaker, hansworst, nar, pias, potsenmaker
schalk (zn) :
alias, grappenmaker, guit, kwant, schelm, snaak
guit (zn) :
bengel, deugniet, grappenmaker, uilenspiegel
komiek (zn) :
cabaretier, clown, grappenmaker, humorist
leukerd (zn) :
grapjas, grappenmaker, lolbroek

woordverbanden van ‘grappenmaker’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 233:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c