bezopen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bezopen (bn) :
aangeschoten, beschonken, dronken, kachel, ladderzat, zat, toeter, laveloos, lazarus, teut, beneveld, keil
bezopen (bn) :
krankzinnig, stom, idioot, achterlijk
bezopen (bn) :
dwaas, gek

als synoniem van een ander trefwoord:

dwaas (bn) :
maf, krankzinnig, stom, onverstandig, idioot, zinloos, raar, vreemd, onzinnig, belachelijk, onwijs, uitzinnig, niet verstandig, dom, dol, bezopen, onnozel, mal, getikt, ongerijmd, zot, mallotig, redeloos, kolderiek, verstandeloos, kluchtig
dronken (bn) :
aangeschoten, boven zijn water, boven haar water, beschonken, kachel, zalig, ladderzat, zat, bezopen, toeter, straalbezopen, lazarus, teut, topzwaar, tipsy, beneveld, toeterzat, keil, in de lorum, in de olie, sikker
idioot (bn) :
simpel, dwaas, krankzinnig, stom, onzinnig, lachwekkend, bespottelijk, belachelijk, dol, gek, bezopen, achterlijk, onnozel, absurd, getikt, halfgaar, ongerijmd, stompzinnig, redeloos, stompzinnige
belachelijk (bn) :
dwaas, krankzinnig, idioot, onzinnig, lachwekkend, bespottelijk, gek, bezopen, ongerijmd, potsierlijk, mesjogge, ridicuul, koddig, grotesk, kolderiek
dol (bn) :
dwaas, krankzinnig, idioot, onzinnig, lachwekkend, gek, bezopen, waanzinnig, zot, mesjogge
zat (bn) :
aangeschoten, beschonken, dronken, bezopen, laveloos, lazarus, teut
gek (bn) :
bezopen, besodemieterd, bedonderd
toeter (zn) :
beschonken, dronken, kachel, ladderzat, zat, bezopen, lazarus, teut, beneveld, keil, in de olie, in de lorum, sikker

woordverbanden van ‘bezopen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Beschonken is in den mond der beschaafden een euphemisme voor dronken, gelijk de volkstaal er het platte bezopen voor in de plaats stelt. Figuurlijk wordt alleen dronken gebezigd. Dronken van weelde. Liefdedronken.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 316:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bezopen
nuchter, verstandig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0048 c