beschonken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

dronken (bn) :
aangeschoten, beneveld, beschonken, bezopen, boven haar water, boven zijn water, in de lorum, in de olie, kachel, keil, ladderzat, lazarus, sikker, straalbezopen, teut, tipsy, toeter, toeterzat, topzwaar, zalig, zat
kachel (bn) :
beschonken, dronken, in de lorum, in de olie, keil, ladderzat, lam, laveloos, lazarus, sikker, straalbezopen, teut, toeter, zat
bezopen (bn) :
aangeschoten, beneveld, beschonken, dronken, kachel, keil, ladderzat, laveloos, lazarus, teut, toeter, zat
aangeschoten (bn) :
beneveld, beschonken, dronken, halfdronken, in de olie, teut, tipsy
zat (bn) :
aangeschoten, beschonken, bezopen, dronken, laveloos, lazarus, teut
smoor (bn) :
beschonken, stomdronken
onbekwaam (bn) :
beschonken, dronken
toeter (zn) :
beneveld, beschonken, bezopen, dronken, in de lorum, in de olie, kachel, keil, ladderzat, lazarus, sikker, teut, zat

woordverbanden van ‘beschonken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

beschonken, bezopen, dronken

Beschonken is in den mond der beschaafden een euphemisme voor dronken, gelijk de volkstaal er het platte bezopen voor in de plaats stelt. Figuurlijk wordt alleen dronken gebezigd. Dronken van weelde. Liefdedronken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 312:

beschonken, dronken

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 25:

onbekwaam, beschonken, dronken

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 316:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

beschonken
nuchter

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c