gradueel

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gradueel (bn) :
subtiel
gradueel (bw) :
trapsgewijs, opklimmend

als synoniem van een ander trefwoord:

subtiel (bn) :
klein, dun, fijn, teer, gradueel, nuance-
geleidelijk (bn) :
sluipend, langzaam, gradueel
trapsgewijs (bw) :
geleidelijk, gradueel, allengs

woordverbanden van ‘gradueel’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c