gradueel

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gradueel (bn):
subtiel
gradueel (bw):
opklimmend, trapsgewijs
gradueel (zn):
trapsgewijs

als synoniem van een ander trefwoord:

subtiel (bn) :
gradueel, klein, nuance-, dun, fijn, teer
geleidelijk (bn) :
gradueel, langzaam, sluipend
trapsgewijs (bw) :
allengs, geleidelijk, gradueel

woordverbanden van ‘gradueel’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c