nader

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nader (bw) :
later, preciezer, uitgebreider, uitvoeriger, verder
nader (bw) :
dichterbij, korter, naderbij
nader (bw) :
beter, grondiger, juister

als synoniem van een ander trefwoord:

verder (bn) :
ander, bijkomend, meer, nader, overig, volgend

woordverbanden van ‘nader’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nader
verder

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c