uitvoeriger

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

nader (bw) :
later, preciezer, uitgebreider, uitvoeriger, verder

woordverbanden van ‘uitvoeriger’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c