stromen

als woordenboektrefwoord:

stromen:
(gestroomd), met kracht vloeien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

druipen (ww) :
biggelen, druppelen, lekken, likken, sijpelen, smelten, stromen, vloeien, weglopen, wegvloeien
gutsen (ww) :
druipen, golven, pletsen, spuiten, stromen, vloeien
gieten (ww) :
hozen, plenzen, storten, stortregenen, stromen
storten (ww) :
gieten, plenzen, stortregenen, stromen, vallen
vloeien (ww) :
biggelen, golven, lekken, lopen, stromen
lopen (ww) :
stromen, vloeien, wateren
golven (ww) :
stromen, vloeien
vallen (ww) :
stromen, vloeien
spoelen (ww) :
stromen

woordverbanden van ‘stromen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
stromen, vlieten

Stroomen — vlieten. Vlieten wordt alleen van vloeibare, stroomen ook van gasvormige lichamen gebezigd. Stroomen onderstelt altijd eene sterkere beweging dan vlieten; vandaar dat men van een beekje zegt, dat het vliet, van eene rivier, dat zij stroomt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
vlieten, vloeien, stromen

127. Vlieten — vloeien — stroomen.

Beweging van niet-vaste stoffen.

Vloeien duidt een zachte, kalme beweging van vloeistoffen aan: Het water vloeit over den grond. De tranen vloeiden uit zijn oogen.

Vlieten wijst een meer voortdurende, kalme beweging in dezelfde richting aan, en wordt eveneens alleen van vloeistoffen gebruikt. Het is iets sterker dan vloeien en behoort bovendien meer tot de schrijftaal. De tranen vloten hem over de wangen.

Stroomen duidt een sterker beweging dan vlieten aan en wordt ook van gassen gebezigd. De tranen stroomden hem over de wangen. De rivier stroomt; het beekje vliet. De lucht stroomt van alle kanten toe.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
stromen, vloeien, rollen, tuimelen, golven, schuimen, druisen, ruisen, murmelen, klotsen, zwalpen, gulpen, spoelen, vlieten, kabbelen

STROOMEN, VLOEIJEN, ROLLEN, TUIMELEN, GOLVEN, SCHUIMEN, DRUISEN, RUISCHEN, MURMELEN, KLOTSEN, ZWALPEN, GULPEN, SPOELEN, VLIETEN, KABBELEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 299.

in hedendaagse spelling:
vlieten, vloeien, stromen

VLIETEN, VLOEIJEN, STROOMEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 268.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
stroom

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.002 c