stromen

als woordenboektrefwoord:

stromen:
(gestroomd), met kracht vloeien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

druipen (ww) :
biggelen, druppelen, lekken, likken, sijpelen, smelten, stromen, vloeien, weglopen, wegvloeien
gutsen (ww) :
druipen, golven, pletsen, spuiten, stromen, vloeien
gieten (ww) :
hozen, plenzen, storten, stortregenen, stromen
storten (ww) :
gieten, plenzen, stortregenen, stromen, vallen
vloeien (ww) :
biggelen, golven, lekken, lopen, stromen
lopen (ww) :
stromen, vloeien, wateren
golven (ww) :
stromen, vloeien
vallen (ww) :
stromen, vloeien
spoelen (ww) :
stromen

woordverbanden van ‘stromen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

stromen, vlieten

Vlieten wordt alleen van vloeibare, stroomen ook van gasvormige lichamen gebezigd. Stroomen onderstelt altijd eene sterkere beweging dan vlieten; vandaar dat men van een beekje zegt, dat het vliet, van eene rivier, dat zij stroomt.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

vlieten, vloeien, stromen

Beweging van niet-vaste stoffen.

Vloeien duidt een zachte, kalme beweging van vloeistoffen aan: Het water vloeit over den grond. De tranen vloeiden uit zijn oogen.

Vlieten wijst een meer voortdurende, kalme beweging in dezelfde richting aan, en wordt eveneens alleen van vloeistoffen gebruikt. Het is iets sterker dan vloeien en behoort bovendien meer tot de schrijftaal. De tranen vloten hem over de wangen.

Stroomen duidt een sterker beweging dan vlieten aan en wordt ook van gassen gebezigd. De tranen stroomden hem over de wangen. De rivier stroomt; het beekje vliet. De lucht stroomt van alle kanten toe.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 299:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 268:

vlieten, vloeien, stromen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c