ordening

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ordening (zn) :
inrichting, coördinatie, regeling, schikking, rangschikking
ordening (zn) :
plaatsing, rangschikking

als synoniem van een ander trefwoord:

organisatie (zn) :
samenstelling, opzet, compositie, behandeling, stelsel, instelling, vorming, regeling, systeem, schikking, structuur, ordening, structurering, rangschikking
inrichting (zn) :
samenstelling, verdeling, opstelling, plaatsing, indeling, constructie, regeling, schikking, ordening, maaksel, rangschikking
beschikking (zn) :
bestemming, maatregel, bepaling, beslissing, regeling, verordening, ordening, dispositie, ordonnantie, decreet, bestiering
classificatie (zn) :
verdeling, indeling, ordening, rubricering, rangschikking, klassenverdeling, categorisering
rangschikking (zn) :
inrichting, opstelling, plaatsing, coördinatie, classificatie, ordening, categorisering
patroon (zn) :
model, voorbeeld, vorm, tekening, lijn, ordening, sjabloon, dessin, knippatroon
coördinatie (zn) :
inrichting, ordening, rangschikking, gelijkstelling, afstemming
schikking (zn) :
inrichting, uitslag, plaatsing, volgorde, ordening
structuur (zn) :
organisatie, regelmaat, systeem, ordening
orde (zn) :
rangorde, volgorde, ordening
orde (zn) :
ordening, ordelijkheid
structurering (zn) :
organisatie, ordening

woordverbanden van ‘ordening’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c