schikking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schikking (zn) :
bepaling, overeenkomst, compromis, afspraak, arrangement, akkoord, transactie, vergelijk, accommodatie, ordinantie
schikking (zn) :
inrichting, uitslag, plaatsing, volgorde, ordening
schikking (zn) :
maatregel, voorziening, regeling, regularisatie

als synoniem van een ander trefwoord:

organisatie (zn) :
samenstelling, opzet, compositie, behandeling, stelsel, instelling, vorming, regeling, systeem, schikking, structuur, ordening, structurering, rangschikking
overeenkomst (zn) :
koop, afspraak, verdrag, akkoord, regeling, contract, schikking, vergelijk, akte, verbintenis, conventie, deal, convenant, pact, charter, stipulatie, agreement
afspraak (zn) :
verplichting, overeenkomst, toelating, akkoord, regeling, contract, schikking, overeenstemming, deal, fiat, convenant, pact, stipulatie
inrichting (zn) :
samenstelling, verdeling, opstelling, plaatsing, indeling, constructie, regeling, schikking, ordening, maaksel, rangschikking
compromis (zn) :
tussenweg, verbond, akkoord, schikking, middenweg, vergelijk, tussenoplossing, bemiddelingsvoorstel, dading
bepaling (zn) :
conditie, voorschrift, regeling, voorwaarde, schikking, mits, term, clausule, beding, reglement, voorbeding
vergelijk (zn) :
overeenkomst, compromis, arrangement, akkoord, transactie, regeling, schikking, overeenstemming, dading
akkoord (zn) :
overeenkomst, afspraak, regeling, contract, schikking, vergelijk, overeenstemming, deal, convenant
oplossing (zn) :
arrangement, regeling, schikking, vergelijk, overeenstemming
ordening (zn) :
inrichting, coördinatie, regeling, schikking, rangschikking
transactie (zn) :
overeenkomst, schikking, vergelijk, vereffening, dading
arrangement (zn) :
regeling, schikking, vergelijk, overeenstemming
accommodatie (zn) :
aanpassing, schikking, inschikkelijkheid
maatregel (zn) :
actie, stap, regeling, schikking

woordverbanden van ‘schikking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

dading, akkoord, schikking, verdrag

Benamingen in rechten voor eene overeenkomst, waarbij partijen met eenige opoffering van weerskanten een tusschen hen bestaand geschil beëindigen. De laatste namen worden door elkaar gebezigd; alleen dading verschilt in zooverre van de andere, dat zij op straffe van nietigheid schriftelijk moet worden aangegeven.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0156 nc