Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


schikking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schikking (zn):
accommodatie, afspraak, akkoord, arrangement, bepaling, compromis, ordinantie, overeenkomst, transactie, vergelijk
schikking (zn):
inrichting, ordening, plaatsing, uitslag, volgorde
schikking (zn):
maatregel, regeling, regularisatie, voorziening

als synoniem van een ander trefwoord:

organisatie (zn) :
behandeling, compositie, instelling, opzet, ordening, regeling, rangschikking, samenstelling, schikking, stelsel, structurering, structuur, systeem, vorming
overeenkomst (zn) :
afspraak, agreement, akkoord, akte, charter, contract, convenant, conventie, deal, koop, pact, regeling, schikking, stipulatie, verbintenis, verdrag, vergelijk
afspraak (zn) :
akkoord, contract, convenant, deal, fiat, overeenkomst, overeenstemming, pact, regeling, schikking, stipulatie, toelating, verplichting
inrichting (zn) :
constructie, indeling, maaksel, opstelling, ordening, plaatsing, rangschikking, regeling, samenstelling, schikking, verdeling
compromis (zn) :
akkoord, bemiddelingsvoorstel, dading, middenweg, schikking, tussenoplossing, tussenweg, verbond, vergelijk
bepaling (zn) :
beding, clausule, conditie, mits, regeling, reglement, schikking, term, voorbeding, voorschrift, voorwaarde
vergelijk (zn) :
akkoord, arrangement, compromis, dading, overeenkomst, overeenstemming, regeling, schikking, transactie
akkoord (zn) :
afspraak, contract, convenant, deal, overeenkomst, overeenstemming, regeling, schikking, vergelijk
oplossing (zn) :
arrangement, overeenstemming, regeling, schikking, vergelijk
ordening (zn) :
coördinatie, inrichting, rangschikking, regeling, schikking
transactie (zn) :
dading, overeenkomst, schikking, vereffening, vergelijk
arrangement (zn) :
overeenstemming, regeling, schikking, vergelijk
accommodatie (zn) :
aanpassing, inschikkelijkheid, schikking
maatregel (zn) :
actie, regeling, schikking, stap

woordverbanden van ‘schikking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
dading, akkoord, schikking, verdrag

Dading — akkoord — schikking — verdrag. Benamingen in rechten voor eene overeenkomst, waarbij partijen met eenige opoffering van weerskanten een tusschen hen bestaand geschil beëindigen. De laatste namen worden door elkaar gebezigd; alleen dading verschilt in zooverre van de andere, dat zij op straffe van nietigheid schriftelijk moet worden aangegeven.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0027 c