schikking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schikking (zn) :
accommodatie, afspraak, akkoord, arrangement, bepaling, compromis, ordinantie, overeenkomst, transactie, vergelijk
schikking (zn) :
inrichting, ordening, plaatsing, uitslag, volgorde
schikking (zn) :
maatregel, regeling, regularisatie, voorziening

als synoniem van een ander trefwoord:

organisatie (zn) :
behandeling, compositie, instelling, opzet, ordening, regeling, rangschikking, samenstelling, schikking, stelsel, structurering, structuur, systeem, vorming
overeenkomst (zn) :
afspraak, agreement, akkoord, akte, charter, contract, convenant, conventie, deal, koop, pact, regeling, schikking, stipulatie, verbintenis, verdrag, vergelijk
afspraak (zn) :
akkoord, contract, convenant, deal, fiat, overeenkomst, overeenstemming, pact, regeling, schikking, stipulatie, toelating, verplichting
inrichting (zn) :
constructie, indeling, maaksel, opstelling, ordening, plaatsing, rangschikking, regeling, samenstelling, schikking, verdeling
compromis (zn) :
akkoord, bemiddelingsvoorstel, dading, middenweg, schikking, tussenoplossing, tussenweg, verbond, vergelijk
bepaling (zn) :
beding, clausule, conditie, mits, regeling, reglement, schikking, term, voorbeding, voorschrift, voorwaarde
vergelijk (zn) :
akkoord, arrangement, compromis, dading, overeenkomst, overeenstemming, regeling, schikking, transactie
akkoord (zn) :
afspraak, contract, convenant, deal, overeenkomst, overeenstemming, regeling, schikking, vergelijk
oplossing (zn) :
arrangement, overeenstemming, regeling, schikking, vergelijk
ordening (zn) :
coördinatie, inrichting, rangschikking, regeling, schikking
transactie (zn) :
dading, overeenkomst, schikking, vereffening, vergelijk
arrangement (zn) :
overeenstemming, regeling, schikking, vergelijk
accommodatie (zn) :
aanpassing, inschikkelijkheid, schikking
maatregel (zn) :
actie, regeling, schikking, stap

woordverbanden van ‘schikking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

dading, akkoord, schikking, verdrag

Benamingen in rechten voor eene overeenkomst, waarbij partijen met eenige opoffering van weerskanten een tusschen hen bestaand geschil beëindigen. De laatste namen worden door elkaar gebezigd; alleen dading verschilt in zooverre van de andere, dat zij op straffe van nietigheid schriftelijk moet worden aangegeven.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c