verbintenis

als woordenboektrefwoord:

verbintenis:
v. (-sen), overeenkomst.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verbintenis (zn) :
belofte, contract, engagement, obligatie, overeenkomst, verplichting
verbintenis (zn) :
alliantie, betrekking, verband, verbond, vereniging
verbintenis (zn) :
huwelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

vereniging (zn) :
aaneenvoeging, aansluiting, betrekking, bundeling, combinatie, conjunctie, eenwording, integratie, junctie, samensmelting, samenvloeiing, samenvoeging, verbinding, verbintenis
overeenkomst (zn) :
afspraak, agreement, akkoord, akte, charter, contract, convenant, conventie, deal, koop, pact, regeling, schikking, stipulatie, verbintenis, verdrag, vergelijk
verbond (zn) :
aaneenvoeging, alliantie, bondgenootschap, liga, overeenkomst, pact, verbintenis, verdrag
relatie (zn) :
contact, gemeenschap, intimiteit, samenhang, verband, verbinding, verbintenis
verplichting (zn) :
last, noodzaak, obligatie, opdracht, plicht, schuld, taak, verbintenis, zorg
betrekking (zn) :
band, connectie, relatie, verband, verbintenis, verhouding, verwijzing
belofte (zn) :
eed, erewoord, gelofte, toezegging, verbintenis, woord
contract (zn) :
afspraak, overeenkomst, overeenstemming, verbintenis
coalitie (zn) :
alliantie, unie, verbintenis, verbond
verband (zn) :
contract, dienstverband, verbintenis
obligatie (zn) :
verbintenis, verplichting
engagement (zn) :
verbintenis
liaison (zn) :
verbintenis

woordverbanden van ‘verbintenis’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

belofte, gelofte, verbintenis

Belofte is eene mondelinge of schriftelijke toezegging; gelofte eene plechtige belofte, onder aanroeping van God of een heilige. Bij verbintenis onderstelt men òf wederkeerige beloften, waaruit eene verplichting om iets te doen voortvloeit, òf eene overeenkomstig de wet gedane toezegging.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 224:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0046 c