taak

als woordenboektrefwoord:

taak:
v. (taken), opgegeven werk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

taak (zn) :
huiswerk, opdracht, opgaaf, missie, pensum, plicht, verplichting, werkstuk, zending
taak (zn) :
expeditie, job, karwei, klus, onderneming, project, werk, werklast
taak (zn) :
functie, opdracht, opgave, plicht, zaak

als synoniem van een ander trefwoord:

opdracht (zn) :
bestelling, bevel, boodschap, commando, gebod, karwei, last, lastgeving, mandaat, missie, onderneming, opgaaf, opgave, order, project, taak, verplichting, zending
werk (zn) :
ambt, arbeid, baan, betrekking, bezigheid, dienstbetrekking, dienstverband, emplooi, functie, job, karwei, klus, officie, officium, positie, taak, werkzaamheid
functie (zn) :
ambt, baan, beroep, betrekking, bezigheid, dienst, job, officie, officium, plaats, positie, post, rol, taak, waardigheid, werk, werkzaamheid
verantwoordelijkheid (zn) :
aansprakelijkheid, pakkie-an, plicht, responsabiliteit, taak, toerekeningsvatbaarheid, verantwoording, zorg
onderneming (zn) :
expeditie, karwei, klus, opdracht, operatie, opgaaf, opgave, project, taak, werklast
verplichting (zn) :
last, noodzaak, obligatie, opdracht, plicht, schuld, taak, verbintenis, zorg
klus (zn) :
arbeid, karwei, onderneming, taak, werk, werkzaamheid
karwei (zn) :
corvee, klus, onderneming, opdracht, taak, werk
plicht (zn) :
last, officium, opdracht, taak, verplichting
missie (zn) :
boodschap, opdracht, roeping, taak, zending
zending (zn) :
boodschap, missie, opdracht, taak
project (zn) :
opdracht, opgaaf, opgave, taak
last (zn) :
taak, verplichting, zorg
zaak (zn) :
taak, vereiste
opgave (zn) :
karwei, taak

woordverbanden van ‘taak’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

taak
recht

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c