taak

als woordenboektrefwoord:

taak:
v. (taken), opgegeven werk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

taak (zn) :
verplichting, opdracht, missie, huiswerk, plicht, werkstuk, zending, opgaaf, pensum
taak (zn) :
werklast, onderneming, expeditie, werk, klus, karwei, project, job
taak (zn) :
opdracht, zaak, opgave, functie, plicht

als synoniem van een ander trefwoord:

opdracht (zn) :
verplichting, commando, boodschap, onderneming, missie, last, opgave, bestelling, bevel, karwei, taak, zending, project, gebod, order, mandaat, opgaaf, lastgeving
werk (zn) :
functie, klus, betrekking, arbeid, baan, bezigheid, karwei, werkzaamheid, taak, ambt, positie, job, emplooi, dienstbetrekking, dienstverband, officium, officie
functie (zn) :
plaats, dienst, beroep, post, rol, werk, betrekking, baan, bezigheid, waardigheid, taak, werkzaamheid, ambt, positie, job, officium, officie
verantwoordelijkheid (zn) :
zorg, plicht, taak, verantwoording, pakkie-an, toerekeningsvatbaarheid, responsabiliteit, aansprakelijkheid
onderneming (zn) :
werklast, opdracht, operatie, expeditie, opgave, klus, karwei, taak, project, opgaaf
verplichting (zn) :
schuld, opdracht, last, zorg, noodzaak, plicht, taak, obligatie, verbintenis
klus (zn) :
onderneming, werk, arbeid, karwei, werkzaamheid, taak
karwei (zn) :
onderneming, opdracht, werk, klus, taak, corvee
plicht (zn) :
verplichting, opdracht, last, taak, officium
missie (zn) :
boodschap, opdracht, roeping, taak, zending
zending (zn) :
boodschap, opdracht, missie, taak
project (zn) :
opdracht, opgave, taak, opgaaf
last (zn) :
verplichting, zorg, taak
zaak (zn) :
taak, vereiste
opgave (zn) :
karwei, taak

woordverbanden van ‘taak’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

taak
recht

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c