verantwoordelijkheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verantwoordelijkheid (zn):
aansprakelijkheid, pakkie-an, plicht, responsabiliteit, taak, toerekeningsvatbaarheid, verantwoording, zorg
verantwoordelijkheid (zn):
schuld

als synoniem van een ander trefwoord:

verantwoording (zn) :
aansprakelijkheid, rekenschap, responsabiliteit, verantwoordelijkheid, verplichting
schuld (zn) :
verplichting, schuldenlast, verantwoordelijkheid

woordverbanden van ‘verantwoordelijkheid’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c