belofte

als woordenboektrefwoord:

belofte:
v. (-n), toezegging.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

belofte (zn):
eed, erewoord, gelofte, toezegging, verbintenis, woord
belofte (zn):
talent

als synoniem van een ander trefwoord:

verbintenis (zn) :
belofte, contract, engagement, obligatie, overeenkomst, verplichting
gelofte (zn) :
belofte, eed, verzekering, woord, woord van eer, erewoord
woord (zn) :
belofte, erewoord, gelofte, verzekering, woord van eer
parool (zn) :
belofte, erewoord, woord

woordverbanden van ‘belofte’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
belofte, gelofte, verbintenis

Belofte — gelofte — verbintenis. Belofte is eene mondelinge of schriftelijke toezegging; gelofte eene plechtige belofte, onder aanroeping van God of een heilige. Bij verbintenis onderstelt men òf wederkeerige beloften, waaruit eene verplichting om iets te doen voortvloeit, òf eene overeenkomstig de wet gedane toezegging.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c