gelofte

als woordenboektrefwoord:

gelofte:
v. (-n), plechtige belofte.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gelofte (zn) :
belofte, eed, verzekering, woord, woord van eer, erewoord

als synoniem van een ander trefwoord:

woord (zn) :
belofte, erewoord, gelofte, verzekering, woord van eer
belofte (zn) :
eed, erewoord, gelofte, toezegging, verbintenis, woord

woordverbanden van ‘gelofte’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Belofte is eene mondelinge of schriftelijke toezegging; gelofte eene plechtige belofte, onder aanroeping van God of een heilige. Bij verbintenis onderstelt men òf wederkeerige beloften, waaruit eene verplichting om iets te doen voortvloeit, òf eene overeenkomstig de wet gedane toezegging.

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c