samenvoeging

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verbinding (zn) :
aaneenschakeling, aaneenvoeging, aanhechting, aankoppeling, aansluiting, band, binding, bundeling, coherentie, cohesie, combinatie, compound, conjunctie, connectie, copulatie, dam, junctie, junctuur, koppeling, relatie, samenhang, samenkoppeling, samenstelling, samensmelting, samenvoeging, schakel, schakeling, verband, vereniging, vervlechting
vereniging (zn) :
aaneenvoeging, aansluiting, betrekking, bundeling, combinatie, conjunctie, eenwording, integratie, junctie, samensmelting, samenvloeiing, samenvoeging, verbinding, verbintenis
koppeling (zn) :
aaneenschakeling, combinatie, samenvoeging, schakeling, verbinding, vereniging
combinatie (zn) :
combine, koppeling, samengaan, samenvoeging, team, verbinding, vereniging
fusie (zn) :
aaneensluiting, eenwording, samensmelting, samenvoeging, versmelting
cumulatie (zn) :
accumulatie, opeenhoping, opeenstapeling, ophoping, samenvoeging
ophoping (zn) :
cumul, cumulatie, opeenstapeling, samenvoeging
contact (zn) :
aanraking, samenvoeging, verbinding, voeling

woordverbanden van ‘samenvoeging’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c